Venttiilien turvalukitukset kaasuille ja polttoaineille

Vaikka operoinnin inhimillisiä virheitä ollaan saatu merkittävästi vähenemään kiinnittämällä huomioita työturvallisuuteen, niin edelleen sattuu vuosittain vakavia, jopa kuolemaan johtavia, onnettomuuksia.  

Puhutaan "hanskavirheistä" – inhmimillistä operointivirheistä – esimerkiksi silloin, kun aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Näitä estämään on Yhdysvalloissa tehty The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) luoma ohjelma (The Control of Hazardous Energy Source Standard). Se toimii kansainvälisenä standardina onnettomuusriskien hallinnalle. Ohjelmasta on Suomeenkin tullut käyttökelpoinen käsite Lockout/Tagout, missä Lockout tarkoittaa energian syötön sulkemista luotettavalla tavalla ja Tagout asian merkitsemisestä.

Kaasu- ja polttoaineprosesseja koskevat tässä kontektissa samat lainalaisuudet kuin teollisuusventtiileitä yleensä. Variaatioita venttiilien lukitsemiseen ja merkitsemiseen on lukuisia yksinkertaisista ketjulukoista aina täydellisiin Interlock-turvalukituksiin ja niihin integroitaviin avaintenhallintajärjestelmiin. Blogissa Venttiilien turvalukitusmahdollisuudet avataan hieman tarkemmin näiden eri lukkovaihtoehtojen eroja. Blogissa Interlock-lukkolaitteiden uudet mahdollisuudet avaintenhallintajärjestelmien avulla avataan puolestaan kehittyneempiä tulevaisuuden visioita avaintenhallintaan.

Yksinkertaisimpia mm. ketjulukoilla varustettuja lukituksia löydät ohjelmistostamme osiosta Muut turvalukitukset. Edistyneemmät Interlock-turvalukituksemme ovat puolestaan Sofis-konserniin kuuluvien Smith Flow Controlin ja Netherlocksin valmistamia.

Konkreettinen ero Master Lock -tyyppisillä – esimerkiksi vaijerilukoilla – ja Interlock-lukitukisilla on se, että vaijerilukko, toisin kuin Interlock, ei takaa venttiilin auki-kiinni asentoa. Lisäksi vain Interlockilla voidaan luoda venttiilisekvenssejä, eli järjestelmiä joissa venttiilit on pakko operoida ennalta sovitussa järjestyksessä. Tästä seikkaperäisemmin Interlock-alasivulla.

Sofiksella on ylipäätään laaja valikoima erilaisia prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita.
Turvalliseen operointiin on saatavissa venttiilien manuaalinen kaukokäyttölaite Flexi Drive ja raskaiden venttiilien operointiin tarkoitettu EasiDrive-operointityökalu. Molemmista on erinomaisia referenssejä Suomesta.

VPI-rajapaketti monikierrosventtiileille on laite, joka antaa rajatiedot istukka- ja luistiventtiileille, siis malleille joille perinteisesti on ollut vaikea saada luotettavaa asentotietoa.