Pisaranerottimet

Tietyissä prosesseissa on ehdottoman tärkeää, että höyry on mahdollisimman kuivaa. Vesipisarat voidaan poistaa joko törmäyslevyihin perustuvalla tekniikalla tai keskipakovoimaa hyväksikäyttäen kairatekniikkaan perustuvilla pisaranerottimilla kuten GESTRA TD. Kairatekniikkaa puoltaa huomattavan paljon pienempi painehäviö (<0,01 bar) sekä selkeästi kuivempi lopputuote höyryn ollessa 99,8 % kuivaa.

Pisaranerotinta voidaan käyttää myös prosesseissa, joissa höyryn tai ilman joukossa on irtopartikkeleja, jotka halutaan poistaa.