Pneumaattiset toimilaitteet kaasu- ja polttoaineventtiileille

Pneumaattisissa toimilaitteissa paineilma ohjaa toimilaitetta avautumaan tai sulkeutumaan.
Kaksitoimisissa toimilaiteissa paineilma sekä avaa että sulkee venttiilin. Yksitoimisissa malleissa toiminto voidaan rakentaa niin, että paineilmalla joko avataan tai suljetaan venttiili, ja toimilaitteen sisään rakennettu jousi suorittaa päinvastaisen liikkeen paineilman hävitessä.

Pneumaattisen toimilaitteen etuja ovat sen nopea toimintakyky ja tärinänsietokyky sähköisiin toimilaitteisiin verrattuna.

Soveltuu sekä kääntyvä- että lineaariliikkeisiin venttiileihin

Pneumaattiset toimilaitteet jaetaan kääntyväliikkeisiin (90º / 120º), jotka soveltuvat pallo-, läppä- ja tulppaventtiileihin, sekä lineaariliikkeisiin, jotka puolestaan soveltuvat istukka- ja luistiventtiileihin.

Kääntyväliikkeiset varastomallimme ovat GT (hammasratas) ja RC (scotch-yoke) yksi- ja kaksitoimiset pneumaattiset toimilaitteet. Haluttaessa varustamme venttiilit myös muun merkkisillä toimilaitteilla.

ARI-Armaturen-istukkaventtiileissä käytämme tehtaan omia lineaariliikkeisiä DP-toimilaitteita.

Pneumaattiset toimilaitteet voidaan varustaa erilaisin rajapaketein, asennoittimin ja magneettiventtiilein.