Painemittari- ja instrumenttiventtiilit prosessiväliaineille

Painemittariventtiilit asennetaan putkistoon painemittarin sulkuventtiiliksi. Hyvin yleisesti ennen painemittariventtiiliä putkistoon asennetaan myös vesilukkoputki.

Tarkistuslaippa

Painemittariventtiileitä on erilaisia, mutta yleisesti se toimitetaan tarkistuslaipalla tai ilman. Tarkistuslaipalla varustettu malli nk. insinööriventtiili on tarkoitettu kohteeseen, jossa ulkopuolinen tarkistaja voi omalla painemittarillaan nopeasti tarkistaa kohteen linjapaineen.