Liekinestimet prosessiväliaineille

Liekinestin prosessin suojaksi.

Liekinestin (eng. flame arrestor) itsessään ei pysty estämään liekin syttymistä, mutta oikein valittuna ja asennettuna, se pystyy estämään, ettei liekki mene putkistossa sinne, mihin sen ei haluta menevät. Laitteen lempinimi liekkiloukku onkin varsin kuvaava.
Liekinestin on turvalaite, jonka tulee toimia luotettavasti poikkeustilanteessa. Siksi laitteen tekniseen valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toiminnaltaan liekinestin on kuin käänteinen lämmönvaihdin - se imee liekiltä palamisen edellyttävän energian (Ks. palaminen) päästäen koko ajan kaasuvirtauksen lävitseen.

Asiakaslehdessämme Welldone 1-2020 kerromme erilaisista liekinestintyypeistä ja valintaan vaikuttavista seikoista.

Tällä videolla tiivistämme myös eri liekinestin tyypit.

Liekinestin joko toimii tai ei toimi

Painotamme liekinestinten valinnassa teknisiä argumentteja. On ymmärrettävä prosessi, löydettävä potentiaaliset syttymäkohdat, tiedostettava ne prosessikaasut ja niiden räjähdysluokat, jotka ovat syttymäherkkiä. Ja asennettava oikein mitoitut ja oikein valitut liekinestimet oikeisiin kohtiin. Muistaen, että mikäli liekinestin ei pysäytä liekkiä, on se käytännössä turha ja synnyttää vain valheellisen turvallisuudentunteen. Vastaavasti liian tiheä liekinestin synnyttää tarkoituksettoman suuren painehäviön kaasun normaalille virtaukselle, toki niin että liekki pysähtyy.
Tähän aiheeseen liittyy videomme deflagraatioliekinestin detonaatioliekillä. Se näyttää toisaalta kuinka liekki menee läpi väärin valitun liekinestimen, mutta toisaalta antaa käsityksen liekin voimasta.

Lue aiheesta lisää blogistamme Jäniksenkäpälä turvalaitteena.
Valintaan liittyvän tiivistyksen voi lukea blogistamme Liekinestimen valinta. Blogissa selostetaan myös deflagraatio ja detonaatio käsitteet, jotka ovat olennaisia liekinestimen valinnan osalta.

Huollettavuus valinta-argumenttina

Liekinestinelementti on itsessään kuin tiheä sihti ja riippuen prosessiväliaineen puhtaudesta saattaa liekinestinelementti likaantua ja tukkeutua hyvinkin nopeasti. Asiaa avataan tällä videolla


Huoltotiimimme tarjoaa mielellään apua liekinestinten puhdistuksessa sekä konsultoinnissa ja tarkoituksenmukaisen huoltovälin suunnittelussa. 

Vastaavasti myyntitiimimme tarjoaa suunnitelutukea laitevalintaan.
Edustamamme saksalainen Protego on arvostettu laitevalmistaja, joka on keskittynyt nimenomaan liekinestimien ja säiliöiden hengitysventtiilien valmistukseen.
Heidän vahvuus on tuotekehittelyssä ja laitetestauksessa. Laitteita ei tarvitse tarvitse mallintaa vaan tehtaan testausalueilla voidaan käyttää testaukseen todellisia prosessiväliaineita ja todellisia virtauksia sekä paineita. Turvalliseksi luoduissa testausolosuhteissa on lupa hakea rajoja. Teemme mielellämme asiakkaidemme kanssa tutustumismatkoja Protegon tehtaalle Saksan Braunschweigiin.
Tässä testissa testattiin toimiiko ylipaineventtiili liekinestimenä.

No eihän se toimi. Mistä päästäänkin säiliöiden yli-/alipaineventtiileihin eli suurten tankkisäiliöiden hengitysventtiileihin.
Mikäli meillä on syttyvä kaasuseos, tulee riskianalyysissa ottaa huomioon, että se voi leimahtaa ja kuten ylläoleva video ylipaineventtiili liekinestimenä osoittaa, niin venttiili itsessään ei estä liekkiä menemästä säiliöön.
Tähän tarkoitukseen Protegolla on runsaasti liekinestimellä integroituja yli-/alipaineventtiileitä.
Myös erikoismalleja erittäin kylmiin ja tahmaaviin olosuhteisiin, kuten liekinestinomainaisuudella varustettu kalvotoiminen tankkisäiliön yli-/alipaineventtiili.

Monipuolisen informaatiopaketin liekinestimistä saa taltioidusta webinaaristamme.

Haluatko kuulla lisää tuotteistamme? Ota yhteyttä!

Katso myös aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset tämän sivun lopusta!