Liekinestimet

Liekinestimet pysäyttävät palon etenemisen

Liekinestimet pysäyttävät putkistossa (in-line) etenevän liekin tai estävät esimerkiksi säiliön ulkopuolella olevan palon eteneminen säiliöön (end-of-line).

Liekinestimet jaetaan kahteen luokkaan riippuen siitä, millainen liekki on kyseessä. Palon ensimmäisessä vaiheessa paineaalto ja liekkiaalto kulkevat erillään (deflagration). Mikäli putki jatkuu ja liekki jatkaa etenemistä, syntyy räjähtävä palo (detonation), kun liekkiaalto kohtaa paineaallon.

Katso YouTube tiivistelmämme liekinestimistä.

Liekinestintä valittaessa potentiaaliset syttymäriskit ja -kohdat on osattava arvioida

Liekinestin ei estä paloja, mutta oikeinvalittuna ja asennettuna se estää palon leviämisen kriittisiin kohteisiin.

Liekinestintyyppiä valittaessa ja asennuspaikkaa mietittäessä on tärkeää, että prosessi tunnetaan ja potentiaaliset syttymäriskit ja -kohdat osataan arvioida.


Liekinestimet valitaan aina väliaineen räjähdysluokan mukaan. Koska laitteen toiminta perustuu siihen, että se imee itseensä läpikulkevan liekkiaallon energian sammuttaen sen. Olennaisen tärkeää on, että liekinestin on oikein mitoitettu. Liian tiheä liekinestin synnyttää tarkoituksettoman suuren painehäviön kaasun normaalille virtaukselle, toisaalta liian harva liekinestin ei estä liekkiaallon etenemistä, jolloin se on putkistossa täysin turha ja väärää turvallisuuden tunnetta antava laite.

Protegon tehtaan koestusalueella Braunschweigissa Saksassa teimme tästä demonstraation.

Monipuolisen informaatiopaketin liekinestimistä saa taltioidusta webinaaristamme.

PROTEGOn käyttämät räjähdysluokat ovat IIA, IIB3 ja korkein IIC.

Haluatko kuulla lisää tuotteistamme? Ota yhteyttä!