Interlock-turvalukitukset kaasuille ja polttoaineille

Työturvallisuutta ei koskaan voi ylikorostaa. Asenne, että jokaisella on oikeus lähteä töistä terveenä kotiin, tulee olla peruslähtökohta.

Työturvallisuuteen liittyy olennaisesti prosessin turvallinen operointi, mihin liittyy tavoite estää ns. hanskavirheet, inhimilliset operointivirheet. Eli operoidaan joko väärää venttiiliä tai kuvitellaan prosessin venttiilien olevan jossain toisessa asennossa kuin ne todellisuudessa ovat.

Interlock-turvalukitus eliminoi manuaalisen operoinnin riskit pakottaen operoinnin ennalta suunniteltuun järjestykseen ja takaa näin sekä prosessin että työntekijän turvallisuuden. Interlock-turvalukituksen valmistuksesta vastaa prosessien turvalaitteita valmistava Sofis

Miten venttiilin turvalukitus toimii?

Turvalukituksessa venttiilin päälle asennetaan lukkolaite, joka toimii erillisellä, yksilöidyllä avaimella. Avainta voidaan säilyttää esimerkiksi tuotantolaitoksen valvomossa erillisessä avainkaapissa. Turvalukituksella varustettua venttiiliä ei voida operoida ennen kuin turvamekanismi on vapautettu kaapista tuodulla avaimella.

Avainhallintajärjestelmä voi olla manuaalinen tai hyvinkin pitkälle automatisoitu. Näitä mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden visioita avataan blogissa Interlock-lukkolaitteiden uudet mahdollisuudet avaintenhallintajärjestelmän avulla.

Avainhallintajärjestelmään liittyy myös valtavasti informaatiota. Poiketen Master Lock -tyyppisistä ketju- ym lukoista Interlock takaa, että venttiili on täysin auki tai täysin kiinni. Avainkaappiin viedyt avaimet voidaan värikoodata, jolloin jo yhdellä silmäyksellä nähdään, onko jokin venttiili alueella muussa kuin oletusasennossa. Ja edelleen värikoodausta käyttäen, mitä kohteessa on menossa.

Tässä videossa näytämme lukon toiminnan sekä esimerkin värikoodauksesta.

Myös järjestelmien lukitusmahdollisuudet - sekvenssit

Kuten mainittua, yksi tyypillinen operointivirhe on siinä, että oletetaan jonkin toisen venttiilin olevan toisessa asennossa kuin todellisuudessa on. Opertoinnin pakottaminen ennalta sovittuun järjestykseen estää tämän. Erilaisten sekvenssien luominenkin onkin yksi Interlock:ien vahvuuksista.

Mainittakoon tässä, että TUKES on alkanut edellyttää, että säiliöissä, joissa on useampi varoventtiili, on varmistettava, etteivät kaikki varolaitteet ole vahingossa suljettuna yhtä aikaa. Ketjulukitus ei tässä riitä, mutta Interlock on turvallinen lukitusmalli. Katso sekvenssiesimerkki.

Asennus olemassa oleviin venttiileihin

Interlock -turvalukitus sopii kaikkiin venttiilimalleihin – mukaanlukien toimilaiteohjatut venttiilit – ja nimelliskokoihin. Se on helppo asentaa myös jälkikäteen. Tässä tapauksessa asentajamme tulevat mitoittamaan vanhan venttiilin karanpäämittatiedot, joiden mukaan tehdas valmistaa adapterikappaleen lukkolaitteen ja venttiilin väliin. Asennustiimimme on käynyt tehtaan virallisen koulutuksen, joten turvalukkojen asennus ja viritys hoituu helposti.

Mikäli asentotieto on oleellinen mutta lukitus ei pakollinen, on VPI-rajapaketti monikierrosventtiileille hyvä vaihtoehto. Se antaa rajatiedot käsitoimisille istukka- ja luistiventtiileille eli malleille, joista luotettavaa auki-kiinni-tietoa on vaikea ollut saada.

Sofiksella on ylipäätään laaja valikoima erilaisia prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita.

Turvalliseen operointiin on saatavissa venttiilien manuaalinen kaukokäyttölaite Flexi Drive ja raskaiden venttiilien operointiin tarkoitettu EasiDrive-operointityökalu.

Lisätietoa Interlock-turvalukoista webinaarista alta.