Nestemäiset polttoaineet

Kaasu- ja polttoaineratkaisuohjelmasta löytyvät laitteet kaasujen sekä nestemäisten polttoaineiden käsittelyyn. Kaikki sivustolla olevat laitteet ovat saatavilla ATEX-määräysten mukaisina.

Venttiilit ovat joko täysin palamattomista materiaaleista valmistettuja tai paloturvallisia ”fire safe” -testattuja. Venttiilivalikoima sisältää sulku-hätäsulku- ja säätöventtiilit sekä takaiskuventtiilit ja varoventtiilit. Myös paljetiivisteisiä venttiileitä on saatavana. Valtaosa kaasu- ja polttoainevalikoimamme venttiileistä on matalaemissioisia, joilla on joko ISO 15848-1- tai TA-Luft-emissiosertifikaatti.

Kattava valikoima varolaitteita

Varoventtiilien lisäksi varolaiteohjelmasta löytyvät varolevytyli- ja alipaineventtiilit ja säiliöiden hengitysventtiilit. Tuoteryhmässä on myös turvalukitukset turvallisen operointijärjestyksen varmistamiseksi sekä pikasokeointilaite putkiston turvalliseen ja nopeaan eristämiseen. Liekinestinten avulla varmistetaan, että mahdollinen syttymä pysyy turvallisesti putkistojen ja säiliöiden ulkopuolella. Venttiilien operointityökalulla voidaan operoida suuria venttiileitä nopeasti ja vaivattomasti.

Näytteenotto-osio kattaa näytteenottoventtiilit kaasumaisille, nestemäisille sekä kaksifaasiväliaineille.

Mittalaitteet täydentävät käsiventtiiliohjelmaa

Anturivalikoimastamme löytyvät laitteet tiheyden mittaukseen sekä nesteiden viskositeetin mittaukseen. Myös virtausmittaukseen on kattavasti monenlaisia mittareita sekä laskenta- ja kompensointiyksiköitä mittaustulosten viimeistelyyn. Pinnanmittaukseen on saatavana pintakytkimiäpintalähettimiä sekä pinnanosoittimia ja paineen ja lämpötilan mittaukseen puolestaan mittarit, anturit ja lähettimet.

Koneikot paineen ja virtauksen säätöön -osio sisältää tietoa asiakkaan vaatimusten mukaan suunnitelluista venttiilikoneikoista.

Levylämmönsiirtimet-osio sisältää tietoa tehokkaasta lämmön siirtämisestä väliaineesta toiseen levylämmönsiirtimien avulla.

Tuoteohjelmamme kaikki sulku- ja säätöventtiilit voidaan varustaa pneumaattisin, sähköisin tai hydraulisin toimilaittein, joihin on saatavana myös asennoittimet ja rajakytkimet.