Metallitiivisteiset läppäventtiilit prosessiväliaineille

Metallitiivisteisissä läppäventtiileissä läpän ja rungon välinen tiivistepinta on nimensä mukaisesti metallia. Optiona venttiilit on saatavissa myös metalli-grafiittitiivisteisenä, jolloin epäpuhtauksien sietokyky kasvaa, mutta toisaalta lämpötilankesto pienenee.

Koska metallitiivisteisten läppäventtiilien paineen- ja varsinkin lämpötilankesto-ominaisuudet ovat selkeästi paremmat kuin kumivuoratuilla läpillä, niiden käyttösovellukset ovat selkeästi laajemmat.

Asennusvaihtoehdot ovat laippojen väliin asennettava, laipallinen tai hitsattava malli.

Mitä tarkoittaa epäkeskeinen?

Epäkeskeisessä läppäventtiilissä läppä kiertää nimensä mukaisesti epäkeskeisesti (kuva 3). Tällä saavutetaan läpän ja tiivisteen väliin korkeampi pintapaine sekä nopea pintapaineen ja kitkan lasku venttiiliä avattaessa. Yksinkertaistettuna epäkeskeisyydellä saavutetaan siis korkeampi tiiviys sekä matalampi avausmomentti. Kolmoisepäkeskeisyydellä saavutetaan merkittävästi korkeampi pintapaine, jolloin venttiilit ovat vakiona tiiveysluokkaa A, EN 12266-1 standardin mukaan.

1.      Ensimmäinen epäkeskeisyysaste tulee siitä, että akseli on läpän takana.
2.      Toinen epäkeskeisyysaste tehdään sijoittamalla akseli sivuun läpän keskilinjalta.
3.      Kolmas epäkeskeisyysaste toteutetaan koneistamalla joko läpän tai rungon tiivistepinta epäkeskeisesti.

Metallitiivisteinen läppäventtiili ei ole pelkästään auki-kiinni-venttiili, vaan se soveltuu myös erikoisvalmisteisena säätökäyttöön.

Epäkeskeisen läppäventtiilin tyypillisiä käyttökohteita ovat: Öljyn- ja kaasuntuotanto sekä -jalostus, petrokemianteollisuus, kemianteollisuus, voimalaitokset, kaukolämpö, aurinkolämpövoimalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, terästeollisuus, sokeriteollisuus.

Venttiilit voidaan varustaa pneumaattisin tai sähköisin toimilaittein.

ARI-ZETRIX®, RT ja AG edustavat kolmoisepäkeskeisiä ja Högfors kaksoisepäkeskeisiä venttiileitä.

Katso youtube-video  Ari Armaturenin hätäsulkuventtiilistä.