Automaattiset käynnistysvesitysventtiilit

Lähtökohtaisesti prosessit pyritään suunnittelemaan niin, ettei niihin jää notkokohtia tai nousevia lauhdelinjoja. Todellisuudessa tämä on kuitenkin usein mahdotonta ja linjoja joudutaan viemään alas ja ylös. Etenkin käynnistysvaiheessa siitä voi aiheutua prosessissa häiriötilanteita kuten esim. vesi-iskuja, jolloin kuumat ja kylmät vesimassat kohtaavat toisensa putkistossa.

Esimerkkinä voidaan mainita hyvin tavanomainen tilanne, jossa höyrynjakotukin jälkeen on lauhteenpoistin, mutta lauhdelinja on nouseva. Lauhteenpoistin toimii moitteettomasti niin kauan kuin järjestelmässä on painetta. Kun höyrytukin sulkuventtiili suljetaan, putoaa myös tukin paine ja lauhteenpoistin lopettaa toimintansa ja loppulauhde jää tukkiin. Tällöin on vaara, että tukkia jälleen ylösajettaessa kuuma höyry ja kylmä lauhde kohtaavat aiheuttaen tukissa voimakkaita termisiä vesi-iskuja.

Jousitoiminen venttiili paineettomien linjojen tyhjennykseen

Juuri tällaisten häiriötilanteiden vähentämiseksi GESTRA on kehittänyt omavoimaisen, painetoimisen AK automaattisen käynnistysvesitysventtiilin.

AK voidaan säätää avautumaan esimerkiksi 1 bariin. Kun paine putkistossa nousee yli säädetyn paineen, AK on kiinni, mutta kun paine putoaa ja lauhteenpoistin lopettaa toimintansa, AK avautuu ja tyhjentää loppulauhteen kanaaliin. Vastaavasti ylösajotilanteessa AK sulkeutuu automaattisesti, kun säädetty paine on saavutettu.

AK käynnistysvesitysventtiilit soveltuvat erinomaisesti putkilinjojen automaattisiksi tyhjentäjiksi, jos on vaara, että linja pääsee talvella jäätymään sen seurauksena, ettei linjastossa paineettomuuden vuoksi ole virtausta.