Höyry- ja lauhdejärjestelmät
 
Höyry- ja lauhdejärjestelmät

Höyry on erinomainen käyttöhyödyke teollisuuden prosesseissa. Sen erinomaisuus perustuu ennen kaikkea sen suureen kykyyn varastoida energiaa itseensä.

Teknisesti ja taloudellisesti sopivin tuote

Voidaan ajatella, että höyryprosessit ovat aina samankaltaisia riippumatta puhutaanko suuresta paperitehtaasta, öljynjalostamosta, pienestä pesulasta tai korkeaa hygieeniaa vaativasta lääkelaitoksesta. Höyry aina tuotetaan, kehitetään jossakin. Suurissa laitoksissa on omat voimalaitokset, pienille riittää höyrynkehittimet.

Kun vesi on saatettu höyryn olomuotoon, on siihen siirretty se energia mikä prosessiputkistoa pitkin halutaan siirtää jonnekin tuotantolaitokseen. Kohteena voi olla esimerkiksi lämmönvaihdin, missä höyryssä oleva energia halutaan siirtää lämmitettävään veteen. Vesi lämpenee ja kun höyry on luovuttanut energiansa, se palautetaan lauhteenpoistimien ja lauhdejärjestelmän kautta takaisin kattilalaitokselle uudelleen höyrystettäväksi. Näin uusi toimintasykli käynnistyy.

Vesihöyry on edullinen ja turvallinen prosessiväliaine

Höyryn voidaan sanoa olevan myös verraten turvallinen prosessiväliaine. Onhan se kuitenkin vain höyrystettyä vettä. Turvallisuus edellyttää kuitenkin tarkoituksenmukaisia venttiilivalintoja, oikein suunniteltua putkistoa sekä informaation keräämistä prosessista. Tässä ollaan yrityksemme vahvuusalueella. Suunnittelun tekninen tuki antaa konsultaatiota ja sparrausapua. Teemme asiakkaidemme kanssa myös energiakartoituksia, joissa yhdessä ratkotaan prosessin pullonkauloja.

Asiakastyytyväisyyskyselyissämme asiakkaamme nostavat joustavuuden ja teknisesti korkealaatuisten tuotteiden rinnalle vahvuudeksemme korkean teknisen tietotaidon, mikä perustuu talon sisällä reilusti yli 200 miestyövuoden kokemukselle työskentelylle nimenomaan höyry- ja lauhdejärjestelmien parissa.


Uskallamme väittää, että me olemme nähneet kaiken.


Jaamme tätä tietotaitoa asiakkaillemme, sillä prosessit ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia laitoksesta riippumatta.

Kokonaistoimitukset konsultoinnista valmiisiin laitekokonaisuuksiin

Pystymme tarjoamaan höyryventtiiit kaikista olemassa olevista materiaaleista ja paineluokista käsikäyttöisinä ja toimilaitteellisena. Ohjelmaa täydentää varsin laaja kenttälaitteiden tuotevalikoina, jolloin pystymme tarjoamaan myös täydelliset kokonaistoimitukset sekä lisäksi valmiit säiliökokonaisuudet.
Lauhdepuolen kruununjalokivenämme ovat Gestra lauhteenpoistimet ja niiden ympärille rakennettu tuoteperhe, johon kuuluu myös palveluosiossamme mainitut tekninen suunnittelun tuki ja lauhteenpoistimien mitoituspalvelu ja mekaaninen huolto.