Prosessi
 
Prosessi

Prosessiosio sisältää tuotteet kaikille väliaineille, jotka eivät ole Höyry ja lauhde- tai Kaasu ja polttoaine -otsikkojen alla. Tuotteet kryogeenisille väliaineille löytyvät erikseen Kaasu ja polttoaine -osiosta.

Ohjelmassamme on kattavasti käsikäyttöisiä, toimilaitteellisia ja omavoimaisia venttiileitä sekä takaiskuja. Erilaisille vesille valikoimassa on kumivuorattuja läppä- ja luistiventtiileitä. Vesille, joissa kumi ei kestä, voidaan käyttää paremmin kemikaaleja kestävää PTFE-vuorausta tai metallitiivisteistä venttiiliä. Paksuille puuromaisille väliaineille, kuten sellulle, betonille tai bitumille, tarvitaan leikkaavaa WEY levyluistiventtiiliä, jonka sulkuelin leikkaa väliainevirran poikki. Venttiilin ollessa auki, virtausaukko on täysin avoin. Kuumaöljylle ja muille herkästi vuotaville sekä mahdollisesti myrkyllisille väliaineille voidaan käyttää palkeellisia istukoita, joiden palje estää haitalliset karavuodot.

Fluorivetyhapon, suolahapon ja muiden äärimmäisten syövyttävien väliaineiden kanssa voidaan käyttää erikoismateriaaleista valmistettuja Descote-istukkaventtiileitä tai kemikaaleja kestävällä vuorauksella varustettua AZ-tulppaventtiiliä.

Joskus kaukokäyttölaite on paikallaan, jotta venttiilin operoimiseksi ei tarvitse mennä aivan viereen. Toinen tapa hoitaa operointi kauempaa on käyttää toimilaitteellista venttiiliä. Joissain kohteissa omavoimainen venttiili, jonka ohjaus toimii suoraan väliaineen avulla, voi olla erinomainen ratkaisu paineen tai lämpötilan hallintaan.

Myrkyllisten prosessiväliaineiden kanssa tarvitaan laadukasta näytteenottoventtiiliä, joka mahdollistaa näytteen ottamisen ilman operaattorin altistumista väliaineelle.

Putkiston ylipainesuojaukseen valikoimassamme on varoventtiilejä ja -levyjäONIS pikasokeointilaitteiden avulla saadaan putkisto eristettyä nopeasti ja helposti kunnossapitotöitä varten.

Laadukkaaseen prosessin hallintaan tarvitaan mittaamalla saatavaa reaaliaikaista tietoa. Säiliöiden pintojen mittaamiseen valikoimassamme on pintakytkimiä ja -lähettimiä sekä pinnanosoittimia. Paineen ja lämpötilan mittaamiseen on saatavana sekä viisarillisia mittareita että sähköisiä lähettimiä. Virtauksen mittaamiseen ohjelmassamme on kattavasti virtausmittareita. Jotta mittaustieto olisi heti käytettävissä, kannattaa anturin jälkeen kytkeä laskenta- ja kompensointiyksikkö.

Yhteyshenkilöt

Dino Magi
Avainasiakkuuspäällikkö
Matti Vastamäki
Avainasiakkuuspäällikkö