Liekinestimet kaasuille ja polttoaineille

Kaasut ovat liekinestimille se tyypillinen väliaine, sillä liekinestintä ei ole tarkoitettu nesteille. Prosessissa voi toki kulkea syttymäherkkää nestettä, mutta itse liekinestin asennetaan kohteeseen missä neste on kaasuuntunut.

Liekinestimet pysäyttävät palon etenemisen

Liekinestimet pysäyttävät in-line-putkistossa etenevän liekin tai estävät esimerkiksi säiliön ulkopuolella olevan palon etenemisen end-of-line-säiliöön.

Liekinestimet jaetaan kahteen luokkaan riippuen siitä, millainen liekki on kyseessä. Palon ensimmäisessä vaiheessa paineaalto ja liekkiaalto kulkevat erillään (deflagration). Mikäli putki jatkuu ja liekki jatkaa etenemistä, syntyy räjähtävä palo (detonation), kun liekkiaalto kohtaa paineaallon.

Liekinestimen valintaa on avattu asiantuntijajulkaisussamme Welldone 1-2020 sekä blogissamme Liekinestimen valinta.

Katso YouTube tiivistelmämme liekinestimistä.

Liekinestintä valittaessa potentiaaliset syttymäriskit ja -kohdat on osattava arvioida

Sanotaan, että liekinestin ei estä paloja, mutta oikein valittuna ja asennettuna se estää palon leviämisen kriittisiin kohteisiin.

Liekinestintyyppiä valittaessa ja asennuspaikkaa mietittäessä on tärkeää, että käytännöt tunnetaan ja potentiaaliset syttymäriskit ja -kohdat osataan arvioida.

Liekinestimet valitaan aina väliaineen räjähdysluokan mukaan. Liekinestimen toiminta perustuu siihen, että se imee itseensä läpikulkevan liekkiaallon energian sammuttaen sen. On olennaisen tärkeää, että liekinestin on mitoitettu oikein. Liian tiheä liekinestin synnyttää tarkoituksettoman suuren painehäviön kaasun normaalille virtaukselle. Toisaalta liian harva liekinestin ei estä liekkiaallon etenemistä, jolloin se on putkistossa täysin turha ja väärää turvallisuuden tunnetta antava laite. Tätä aihetta käsittelemme blogissamme Jäniksenkäpälä turvalaitteena.

Elinkaaren hinta ostokriteerinä

Hankintahinta ei useinkaan kerro totuutta laitteen elinkaaren hinnasta. Ensinnäkin, mikäli turvalaitteeksi hankittu liekinestin ei tosi tilanteessa liekkiä sammutakaan, ollaan tehty todellinen hukkainvestointi. Vieläpä kallis sellainen.

Edelleen jo hankintavaiheessa tulisi pohtia, kuinka laite on huollettavissa. Tämä siksi, että liekinestin on verrattain herkkä likaantumaan, toki riippuen prosessivälianeen puhtaudesta. Markkinoilla on edullisia putkipallomaisia liekinestimiä, joista liekinestinelementtejä ei saada irti puhdistettavaksi. PROTEGOn liekinestimien huollon helppouden näkee oheisesta videosta.

Saatte kauttamme myös huoltopalvelut

PROTEGOn käyttämät räjähdysluokat ovat IIA, IIB3 ja korkein IIC.

Katso myös webinaaritallenteemme liekinestimistä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme.