Läppätakaiskuventtiilit prosessiväliaineille

Laippojen väliin asennettavista takaiskuventtiileistä heiluriläpällä varustetut mallit ovat toiminnoltaan kaikkein yksinkertaisimpia. Sulkuläppä on akseloitu yhdeltä sivulta ja venttiili asennetaan akseli ylöspäin. Painovoima pitää läppää kiinniasennossa, mutta se aukeaa, kun virtaussuuntaan oikeinpäin tuleva virtaus saavuttaa venttiilin. Vastapuolelta tuleva virtaus ei avaa takaiskuventtiiliä.

GESTRA CB läppätakaiskuventtiilien kiinnipysymistä on vahvistettu erillisellä sulkujousella, rakenteeltaan ne ovat erittäin vankkoja.

Kohtalaisen pieni virtausvastus

Läppätakaiskuventtiili on tyypillinen vesijärjestelmien takaiskuventtiili. Suuremmissa kokoluokissa kuin DN 100 virtausvastus on selkeästi pienempi kuin RK mallilla. Mikäli pieni virtausvastus on kuitenkin hankinnan kriteeri, läppätakaiskussa se jää selvästi suuremmaksi kuin kaksoisläppätakaiskuventtiilissä.

Vaimennetut takaiskuventtiilit

Takaisin virtaava neste voi aiheuttaa ison sulkeutumisvoiman/-paineen, jota venttiilin osat eivät kestä. Onkin varsin tyypillistä, että kokoluokista DN500 alkaen käytetään sulkeutumisen vaimennusta. Vaimennus voidaan tehdä hydraulisesti, jossa vaimennusmännät hidastavat suoraan läpän liikettä. Toinen tapa on vaihde (mekaaninen/hydraulinen). Tässä sulkuläpän kara on yhteydessä hydraulisylinterin karaan. Molemmissa on ratas, jolla sulkuvoima vaimennetaan. Vaihteellla varustetussa vaimennuksessa voidaan saavuttaa suurempi sulkupaineen kesto kuin pelkästään hydraulisesti vaimennetuissa. Onkin tärkeää selvittää sulkupaine vikatilanteessa. Esimerkiksi pumpun pysähtyessä takaisin virtaavan vesimassan paine on syytä sevittää ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Vaimennetut takaiskuventtiilit ovat tyypillisesti keinuläpällä (tilting disc check valve) tai kaksoisläpällä.