Laskenta ja kompensointiyksiköt prosessiväliaineille

Virtausmittarit antavat mittaustuloksensa niihin asetettujen paine- ja lämpötila-arvojen mukaisesti. Todellisuudessa prosessiarvot voivat kuitenkin heilahdella asetusarvojen molemmin puolin ja energialaskureiden/kompensointiyksiköiden tehtävä on suorittaa tämä korjaus. Varsinkin laskutuskäytössä on tärkeää tietää hyvin tarkka virtausmäärä.

Myös valmiina asennuskokonaisuuksina

Laskentayksikkö määrittää arvot tilavuus- ja massavirtaukselle sekä energialle. Korkean tarkkuuden aikaansaamiseksi paine- ja lämpötilariippuvia muuttujia korjataan jatkuvasti.

METRA ERW 700 on MID-hyväksytty kaukolämmön virtausmäärän ja energian laskentayksikkö.

Laskentayksikölle tuodaan virtausmäärä ja lämpötila/lämpötilat. Tietojen perusteella lasketaan kulutettu energia.

Vesi/glykooliseoksen ominaislämpökapasiteetti on eri kuin veden

Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmissä, joissa käytetään vesi/glykooliseosta, voidaan ohjelmoida väliaineen ominaislämpökapasiteetti. Vesi/glygooliseoksen ominaislämpökapasitetti on riippuvainen lämpötilasta ja poikkeaa huomattavasti veden ominaislämpökapasiteetista.
ERW 700 energialaskuriin voidaan ohjelmoida väliaineen ominaislämpökapasiteetti ja näin varmistaa energianlaskennan oikeellisuus.

Laskurit toimitetaan joko paneeliasenteisina tai valmiina seinäasennuskoteloina.