Omavoimaiset venttiilit prosessiväliaineille

Omavoimaisia venttiileitä hyödynnetään lämpötilan ja paineen säädössä. Ne ovat kustannustehokkaita ratkaisuja, koska ulkopuolista voimanlähdettä ei tarvita.

Venttiilit soveltuvat laajasti eri käyttökohteisiin, esimerkiksi painelaitedirektiivin 97/23/EC alaisiin nestejärjestelmiin.

Omavoimaisten venttiilien toiminnassa käytetään hyväksi järjestelmässä olevaa painetta tai lämpötilaa, minkä avulla luodaan tarvittava asentosignaali sekä toimilaitteen käyttövoima. Tuotevalikoimastamme löytyvät omavoimaiset venttiilit paineen alennukseen, paineenpitoon ja lämpötilan säätöön.