Venttiilien operointityökalu prosessiventtiileille

Kohteissa, joissa suuria, monikierroksisia venttiileitä, kuten luistiventtiilit ja ruuvivaihteella varustetut venttiilit, joudutaan operoimaan usein, voidaan nähdä sekä ajankäytöllisiä haasteita sekä työturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Smith Flow Control:n Easi-Drive on pneumaattinen työkalu, jolla operointi voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti. Operointityökalu sopii mihin tahansa olemassa olevaan venttiiliin.  Venttiilin päälle rakennetaan adapterikappale työkalua varten ja se varustetaan runkoon liitettävällä tukivarrella, jotta työkalun voima siirtyy venttiilin runkoon. Paineilman vaihtoehtona on hydrauliöljy tai sähkökäyttöinen työkalu. Vääntövoimaa saadaan maksimissaan 950 Nm.

Katso video EasiDrive toiminnasta.