Venttiilien turvalukitukset prosessijärjestelmissä

Turvalukitusten tarkoitus on estää prosessin operoinnissa tapahtuvat inhimilliset virheet.

Inhimillinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Tällaisia ”hanskavirheitä” estämään laadittiin Yhdysvalloissa The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) luoma ohjelma (The Control of Hazardous Energy Source Standard), joka toimii kansainvälisenä standardina onnettomuusriskien hallinnalle. Ohjelmasta on Suomeenkin tullut käyttökelpoinen käsite Lockout/Tagout, mikä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa energian syötön erottamista luotettavalla tavalla (Lockout) ja erottamisen merkitsemisestä (Tagout).

Puhuttaessa teollisuusventtiileistä erilaiset lukitustavat ovat erinomainen tapa luoda kohteeseen Lockout/Tagout järjestelmä. Variaatioita on lukuisia yksinkertaisista ketjulukoista aina täydellisiin Interlock-turvalukituksiin ja niihin integroitaviin avaintenhallintajärjestelmiin. Blogissa Venttiilien turvalukitusmahdollisuudet avataan hieman tarkemmin näiden eri lukkovaihtoehtojen eroja. Avaintenhallintajärjestelmän mahdollisuuksista puolestaan kerrotaan erillisessä blogissa.

Yksinkertaisimpia mm. ketjulukoilla varustettuja lukituksia löydät ohjelmistostamme osiosta Muut turvalukitukset. Edistyneemmät Interlock turvalukituksemme ovat puolestaan Sofis konserniin kuuluvien Smith Flow Controlin ja Netherlocksin valmistamia.
Konkreettinen ero Master Lock tyyppisillä, esimerkiksi vaijerilukoilla ja Interlock-lukitukisilla on se, että vaijerilukko, toisin kuin Interlock, ei takaa venttiilin auki-kiinni asentoa. Lisäksi vain Interlockilla voidaan luoda venttiilisekvenssejä, eli järjestelmiä missä venttiilit on pakko operoida ennalta sovitussa järjestyksessä.

Sofiksella on ylipäätään laaja valikoima erilaisiin prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita.
Turvalliseen operointiin on saatavissa venttiilien manuaalinen kaukokäyttölaite Flexi Drive ja raskaiden venttiilien operointiin tarkoitettu EasiDrive operointityökalu.

VPI rajapaketti monikierrosventtiileille on laite, mikä antaa rajatiedot istukka- ja luistiventtiileille. Tämä on hyvä vaihtoehto myös turvalukolle, mikäli vain asentotieto valvomossa on oleellinen asia.