Metallitiivisteiset palloventtiilit prosessiväliaineille

Metallitiivisteellä varustetut palloventtiilit soveltuvat lähes +800⁰C käyttölämpötiloille.

PENTA Valvesin venttiileissä noudatetaan yleisesti Fire Safe EN ISO 10497 – API607 V testivaatimuksia. Antistaattisuus puolestaan noudattaa normia BS 5146 ja TA-Luft TÛV:in mukaan.

Pienet kokoluokat on useimmiten kelluvarakenteisia ja suuret kokoluokat tuetulla pallon rakenteella (trunnion). Toisaalta esim. kovilla virtausnopeuksilla on myös pienissä kokoluokissa tarpeen valita ”trunnion”.

2-tie sulkuventtiileiden lisäksi toimitamme myös 3-tie jakoventtiileitä. Tiivistevaihtoehtoja on erilaisia esim. PENTAFITE, stelliitti, ym

3-tieventtiileitä on ohjemassamme L- ja T-pallolla kun kysymyksessä 90⁰ kääntyvä venttiili.

Palloventtiili liikutettavalla tiivisteellä

Armatury Groupin (AG) metallitiivistepalloventtiili liikutettavalla tiivisteellä (ks. esite) kokoluokkiin DN 200 – 1400 on rakenteeltaan tuettu. Se sopii erittäin hyvin kuluttaville tai pienimolekyylisille väliaineille, koska pallo ja tiiviste eivät liiku toisiaan vasten. Avattaessa pallo ja tiiviste irtoavat toisistaan lineaarisesti, ennen kuin pallo kääntyy - suljettaessa tapahtuu päinvastaisesti. Tiivistepinnan ohjaus tapahtuu toimilaitteella.

Tiiviste vedetään irti pallosta ennen operointia, jolloin minimoidaan kuluminen ja operointimomentti. Venttiilin sulkeuduttua tiiviste puristetaan palloa vasten. Tiivistysvoima ei riipu paine-erosta, joten venttiili saavuttaa täyden tiiveyden myös erittäin matalilla paine-eroilla.

Venttiili on erinomainen kuiville ja hankalasti tiivistyville kaasuille, koska tiivisteen ja pallon ei tarvitse liukua vastakkain ja tiivistysvoima on aina suuri.