Polttoaineratkaisut ja energiakaasut
 
Polttoaineratkaisut ja energiakaasut

Kaasu- ja polttoaineosio keskittyy pääasiassa palavien väliaineiden valmistuksessa, siirrossa ja käytössä tarvittaviin laitteisiin. Kaasujen osalta pyritään kattamaan kaikki kaasut pääpainon ollessa energiakaasuissa. Lisäksi mukana on kryogeenisten väliaineiden kanssa tarvittavat laitteet.

Palavien väliaineiden kanssa tarvitaan paloturvallisia ja räjähdyssuojattuja laitteita. Palosuojausten osalta tuotteet ovat joko täysin palamattomista materiaaleista valmistettuja, kuten metallitiivisteinen istukkaventtiili grafiittitiivisteillä, tai läpikäyneet jonkin lukuisista standardoiduista ”fire safe” -paloturvallisuuskokeista. Räjähdyssuojausten osalta valikoimassa on ATEX-määräysten mukaisia laitteita. Valikoimassamme on myös hätäsulkuventtiilit, joilla putkilinja saadaan suljettua alle sekunnissa sekä liekinestimet, joiden avulla estetään liekkirintaman eteneminen.

Turvallisuuteen liittyy olennaisena osana myös muut varolaitteet: Varoventtiilit, säiliöiden hengitysventtiilitvarolevyt sekä yli- ja alipaineventtiilit, joiden avulla voidaan varmistaa paineiden pysyminen turvallisissa rajoissa. Turvalukituksia käyttämällä varmistutaan siitä, että venttiileitä operoidaan luvallisesti ja oikeassa järjestyksessä. Pikasokeointilaitteilla voidaan helposti varmistaa putkiston turvallinen eristäminen esimerkiksi huoltotöitä tehtäessä.

Putkistojen ja laitteiden tiivisteistä tihkuvat emissiot eli hajapäästöt saastuttavat ympäristöä ja tekevät työoloista epämiellyttävämmät. Lisäksi kaikki vuoto, myös hajapäästö, on häviötä putkiston sisällöstä. Yleisenä vaihtoehtona hajapäästöjä minimoidaan hitsausliitosten ja laadukkaiden grafiittitiivisteiden avulla. Esimerkiksi kaasu ja polttoainevalikoimamme venttiileistä valtaosalla on joko ISO 15848-1 tai TA-Luft emissiosertifikaatti. Hajapäästöjen kannalta hankaliin kohteisiin tai väliaineille, esimerkiksi vedylle, suosittelemme venttiilien osalta paljetiivisteistä ratkaisua.

Polttoaineiden lämpötilan, virtauksen ja koostumuksen hallintaan päästään käsiksi mittaamisen ja näytteenoton avulla. Kun tieto on saavutettu, voidaan polttoaineen laatua kontrolloida säätöventtiilien ja sekoitusventtiilien avulla. Tähän on kauttamme saatavilla myös kokonaisia koneikoita, jotka räätälöidään asiakaskohtaisesti ja valmistetaan tehtaassa.

Kryogeeniseen käyttöön tarkoitetut laitteet suunnitellaan ja valmistetaan kestämään äärimmäistä kylmää. Materiaaleissa huomioidaan riittävä sitkeys myös kylmässä, jotta voidaan varmistaa turvallinen käyttö. Kryogeenien kaasutuksen yhteydessä on varmistettava, ettei kylmyys pääse karkaamaan lämpimälle puolelle. Tämä on mahdollista kylmäsuojajärjestelmän avulla, joka sulkee putken lämpötilan laskiessa liian alas.

Nykyaikaisessa laitoksessa hallitaan energiavirtoja kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi kryogeenisten väliaineiden ympäristöä merkittävästi kylmempään lämpötilaan sisältyy erinomainen mahdollisuus hyödyntää tätä lämpötilaeroa. Laadukkaan eristämisen, esimerkiksi kaksoisvaippaputkien, avulla saadaan lämpötilaero pidettyä erinomaisesti hallinnassa. Lämpötilaerosta voidaan ottaa energiaa talteen esimerkiksi mikroturbiinien avulla. Tehokas lämmön siirtäminen väliaineesta toiseen onnistuu levylämmönsiirtimien avulla.

Kaasumaisille väliaineille - nyt myös kryogeenille - soveltuva teräsvaippaputki on esitelty energiaratkaisut-osiossamme.

Yhteyshenkilöt

Jari Ruotsalainen
Myyntipäällikkö, energiakaasut
Antero Kaavi
Johtava asiantuntija, neste-, maa- ja muut energiakaasujärjestelmät
Matti Toikka
Laatupäällikkö