Muut lauhteenpoistimet

Puhuessamme koulutuksissa lauhteenpoistimen ominaisuuksista, niin nostamme kolme argumenttia

  •  lauhteenpoistimen tulee kyetä reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin
  •  normaalisti toimiessaan lauhteenpoistin ei saa päästää tuorehöyryä lävitseen
  •  yksi lauhteenpoistimen tehtävä on poistaa järjestelmässä oleva ilma

Tässä osiossa esittelemme lauhteenpoistinmalleja, jotka eivät näitä kriteereitä täytä. Niiden myyntiargumenttina on usein edullinen hankintahinta, mutta korkea elinkaarihinta tavataan jättää mainitsematta.

Termodynaaminen lauhteenpoistin

Termodynaamisesti toimiva lauhteenpoistin on hyvin edullinen. Toiminta äärimmäisen yksinkertainen. Poistimen toimintaelementtinä on ns. kolikko, ja toimiessaan lauhteenpoistimelle saapunut tuorehöyry nousee kolikon päälle ja painaa sen alas sulkupintaa vasten - sulkien lauhteenpoistimen. Valitettavasti osa tuorehöyrystä karkaa jokaisessa toimintasyklissä lauhdejärjestelmään, eli poistin ei täytä tuota kriteeriä, ettei lauhteenpoistin saisi normaalikunnossa hukata tuorehöyryä.
Asia havainnollisetaan tässä videossa.

Toinen tämän toimintaperiaatteen lauhteenpoistimen ongelma on poistimen herkkä joutuminen ns. ilmalukkoon. Etenekin prosessin starttitilanteissa järjestelmässä on usein paljon ilmaa, ja ilma liikkuu höyryn mukana kohti lauhdejärjestelmää. Poistimelle tultaessa tämän toimiperiaatteen poistimella ilma käyttytyy kuten höyry: se kiipeää kolikon päälle ja sulkee lauhteenpoistimen. Toisin kuin höyry, ilma on lauhtumaton kaasu eikä poistu kolikon päältä, vaan poistin jää kiinni asentoon ja lauhteenpoistimen toiminta lakkaa.

Konwell ja maahantuojamme Gestra ei tämän toimiperiaatteen lauhteenpoistinta myy Euroopassa, missä energian hinta on kallista, ja toisaalla missä energiatehokkuuteen ja prosessin toimvuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Avouimuri lauhteenpoistin

Avouiritoimintaperiaatteella toimivia poistimia näkee harvoin Suomessa. Ja jos näkee, ne ovat yleensä tulleet euroopan ulkopuolelta laitetoimituksen mukana. Avouimurina toimii kelkka, joka nousee kaasun (höyry/ilma) vaikutuksesta ylös ja sulkuelin sulkee lauhteen virtauksen. Haasteena tässä on ilmanpoistaminen. Jossain tapauksessa kelkkaan on tehty poraus, josta ilma pääsee poistumaan. Toisaalta normaalitilanteesta porauksen kautta poistuu myös tuorehöyryä. Näistä haasteista johtuen suosimme mielluummin uimurilauhteenpoistinta. Avouimurilauhteenpoistimen etuna on kohtuullinen vesi-iskukestävyys, koska lauhteenpoistimen sisällä oleva vesi toimii iskunvaimnetimena.

 

Reikälevy lauhteenpoistin 

Reikälevytyyppistä lauhteenpoistoratkaisua tarjotaan aika ajoin huoltovapaana lauhteenpoistoratkaisuna. Sitä se onkin, sillä reikälevyssä ei ole ns. liikkuvia osia. Reikälevyn toimintaperiaate perustuu prosessissa tiedossa olevaan paineeseen ja lauhdekuormaan. Mikäli nämä ovat vakiota, voidaan laskea reikälevyyn sellainen aukko, millä lauhde juuri ja juuri poistuu, eikä systeemi jää vesilastiin. Ratkaisun heikko kohta onkin juuri tässä vaateessa vakiopaineesta ja vakiokuormasta, sillä käytännössähän todellisuus ei juuri koskaan sitä ole. Ja mikäli lahdetta on ennakoitua vähemmän, niin reikälevyn läpi puhalletaan tuorehöryä ja vastaavasti mikäli enemmän lauhdeta, niin systeemi jää vesilastiin.

Annamme lauhteenpoistin valinnasta mielellämme lisätietoa. Katso myös monipuoliset koulutuksemme