Muut tuotteet höyry- ja lauhdeprosesseissa

Toimitettaessa kokonaisprojekteja on tärkeää, että toimitus on mahdollisimman täydellinen.

Höyry- ja lauhdeprosesit tarvitsevat lukuisia pienkomponentteja, tarvikkeita joita olemme tälle sivustolle koonneet.
Tällaisia ovat mm. virtauksenosoittimet eli näkölasit, neulaventtiilit, magneettiventtiilit, painemittariventtiilit, vesilukkoputket, kauluslaipat sekä laippatiivisteet.

Sivustolla on myös hieman suurempia laitekokonaisuuksia kuten ohjauskeskukset, joiden avulla venttiileitä voidaan nimensä mukaisesti ohjata.

Ohjaukseen, operointiin liittyy myös FlexiDrive kaukokäyttölaite, jolla venttiilin manuaalinen operointi voidaan siirtää paikkaan, mistä se voidaan suorittaa helposti ja turvallisesti sekä venttiilien operointityökalut, joiden avulla raskaita venttiileitä voidaan operoida kevyesti ja turvallisesti.

FlexiDrive, kuten edustamamme Interlock turvalukot kuuluvat Sofis-konserniin, jonka muodostavat Smith Flow Control ja Netherlocks. Heillä on erittäin paljon laitteita turvallisen ja helpon operoinnin puolesta, joista helppokäyttöinen operointityökalut on esitelty ohessa.