Teflon-vuoratut läppäventtiilit prosessiväliaineille

Garlockin PTFE-vuoratut läppäventtiilit on suunniteltu syövyttävien, myrkyllisten, hiovien ja räjähtävien väliaineiden luotettavaan hallintaan.

Garlock venttiilit ovat tunnettuja mm. kemian, petrokemian, prosessi-, elintarviketeollisuuden ja monilla muilla teollisuuden aloilla laatunsa, suorituskykynsä ja vaikeissakin olosuhteissa luotettavan toimintansa ansiosta. Garlock venttiilit valmistetaan TA-Luft ja FDA:n vaatimukset täyttäen, sekä ne on SIL 2 sertifioitu standardin EN 61508 mukaisesti.

Garlock venttiileissä käytetään PTFE (=Polytetrafluorieteeni) vuorausta sen erinomaisen kemikaalien kestokyvyn takia. Neussissa, Saksassa sijaitsevassa Garlockin tuotantolaitoksessa käytetään venttiileiden vuoraukseen isostaattista valuprosessia (granulaatit puristetaan tasaisesti joka puolelta) tuotteiden laadun ja kestävyyden takaamiseksi.

Katso YouTube tiivistelmämme PTFE-läppäventtiileistä.

Garlock GmbH Neuss - Saksa on EN ISO 9001:2008 ja EN ISO 14001:2004 sertifioitu.

Garlock läppäventtiileiden tuotelinjat:

GAR-SEAL

GAR-SEAL läppäventtiileitä käytetään laajalti erilaisissa sovelluksissa, joissa syövyttävää, hiovaa tai myrkyllistä väliainetta halutaan hallita luotettavasti. GAR-SEALia käytetään virtauksen kuristamiseen tai sulkemiseen mm. kemian-, petrokemian- ja paperinvalmistuslaitoksissa. GAR-SEAL läppäventtiileiden käyttö parantaa laitoksen operatiivista luotettavuutta ja madaltaa huoltokustannuksia.

MOBILE-SEAL

MOBILE-SEAL läppäventtiileitä käytetään säiliöajoneuvoissa, junavaunuissa, siiloissa, sekä muissa kuljetus- ja varastosäiliöissä, joissa vaaditaan laitteiden erikoisturvallisuusvaatimuksia. MOBILE-SEAL venttiilit ovat EN 14432 hyväksyttyjä.

SAFETY-SEAL

SAFETY-SEAL läppäventtiileitä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa sähköstaattisia varauksia ei saa syntyä. Tämä mahdollistetaan sähköä johtavalla vuorauksella ja maadoituksella.

STERILE-SEAL

STERILE-SEAL läppäventtiileitä käytetään steriileissä prosesseissa esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Tämän venttiilin erikoisominaisuutena on sen ulkoinen sterilisointivalmius. Höyryllä voidaan sterilisoida venttiilin ”kuolleita” alueita ilman, että höyry olisi kosketuksissa prosessiväliaineeseen.

TOXY-SEAL

Hajapäästöjen hallintaan kemiallisissa, vaarallisissa tai myrkyllisissä sovelluksissa, joissa kaasuuntuvan väliaineen vuoto ympäristöön estetään. Garlock TOXI-SEAL läppäventtiili soveltuu kohteisiin vuodonestokammion ja poksin painetiivistyksen johdosta.

VENTTIILITARVIKKEET

Garlock tarjoaa myös täyden valikoiman venttiileiden lisävarusteita, kuten erityislukituskahvoja ja vaihteita. Automaatiopuolen tarjonta on kattava sisältäen venttiileiden asennussarjoja, toimilaitteita, rajakytkinlaitteita ja venttiiliasennoittimia.