Vuodonilmaisimet

Normaalissa toimintakunnossa GESTRA lauhteenpoistimet toimivat siten, etteivät ne päästä lainkaan tuorehöyryä läpi. Lauhteenpoistin voi kuitenkin ajan myötä vioittua erilaisista syistä kuten roskaantumisesta, paine-iskuista tai normaalista kulumisesta. Näissä tilanteissa lauhteenpoistin voi jäädä tilaan, jossa se ei enää läpäise lauhdetta tai se ei enää sulkeudu ja päästää myös tuorehöyryn läpi.

Yksittäinen vuotava lauhteenpoistin aiheuttaa nimelliskoosta ja paineesta riippuen jopa 50.000 euron vuositappion, joten säännöllinen tarkkailu on energiataloudellisesti järkevää.

Ultraäänimittaus tuorehöyryn ilmaisemiseen

GESTRA VKP 10 vuodonilmaisin mittaa tarkasti ja luotettavasti vuotavat lauhteenpoistimet. Mittarin toiminta perustuu ultraäänimittaukseen. Vikatapauksessa eli höyryn virratessa poistimen läpi se nähdään visuaalisesti laitteiston mittarista. Poistimen tarkistukseen kuluu aikaa vain muutama sekunti.

VKP 40 on puolestaan uudemman sukupolven vuodonilmaisin, missä mittauksessa saatu data voidaan suoraan viedä tietokantaan. Näin dataa voidaan hyödyntää raportoinissa ja vertailla helposti eri vuosina tehtyjä mittaustuloksia. Myös visuaalisesti uusi VKP 40 erilainen. Kun VKP 10 näyttää mittaustuloksen mittaasteikolla 1-6, niin VKP 40 piirtää grafiikkaa sekä ilmoittaa mahdolliset vuodot tai lauhteen patoamiset.

Suoritamme lauhteenpoistimien kuntokartoituksia. Kartoitus pitää sisällään mittauksen, raportoinnin sekä korjausehdotuksen. Tarvittaessa suoritamme myös varsinaisen huoltotyön.

Lue lisää mittauspalvelustamme