Venttiilien turvalukitukset kryogeeniprosesseissa

Venttiilien turvalukituksen tarkoituksena on estää inhimillisiä operointivirheitä. Tapoja on useita.

Yksinkertaisin tapa on käyttää jonkin tyyppistä ketjulukitusta ja näiden osalta löydät lisätietoa Muut turvalukitukset alasivulta.
Ketjulukitus, tai vaihtoehtoisesti käsipyörälukitus, on erinomainen vaihtoehto yksittäisten venttiilien kohdalla, kun ei ole pakollista tietää venttiilin asentoa.

Jos on tärkeää tietää, että jokin prosessin venttiili on varmasti esimerkiksi kiinni, tai prosessissa joudutaan operoimaan useaa venttiiliä peräkkäin, suosittelemme tutustustumaan Interlock- turvalukitukset alasivuun.

Interlock turvalukko asennetaan joko uuden tai olemassa olevan venttiilin päälle ja se toimii yksilöidyllä avaimella. Avainta säilytetään ennalta sovitussa paikassa, yleensä valvomossa ja operointiohjeen saatuaan operaattori saattaa operoida vain ja ainoastaan tuon kyseisen venttiilin – ääriasennosta toiseen.

Katso videolta Imnterlockin ja sekvenssin toiminta-ajatus.

 

Mitä tarkoitetaan pakkosekventoinnilla.

Se tarkoittaa sitä, että tietyissä prosesseissa on ahdottoman tärkeää operoida venttiilit tietyssä, ennaltasovitussa järjestyksessä.
Yksi tyypille tapaus on tuplavaroventtilijärjestelmä, eli kohteessa kaksi varoventtiiliä, joista toinen auki ja toinen varalla.
Kun auki oleva varoventtiili otetaan huoltoon, on tärkeää avata ensin toinen varoventtiili, ennen kuin toinen voidaan sulkea.

Interlockilla voidaan luoda vaikka kuinka monipuolisia sekvenssejä, jotka toimivat vain ja ainoastaan ennaltamäärätysti. "Hanskavirheen" mahdollisuutta ei ole.

Lukitus sopii kaikkiin venttiilimalleihin ja nimelliskokoihin ja se on helppo asentaa myös jälkikäteen.

Turvalukitukset soveltuvat myös kryogeenisovelluksiin.
Tällöin ne nostetaan erillisellä jatkokaralla hieman venttiilien yläpuolelle, jolloin väliaineen kylmyys ei nouse Interlock-lukkolaitteelle.

Katso sekvenssiesimerkki

Lisätietoa turvalukituksista Konwell webinaarista INTERLOCK LUKKOLAITTEET