Kiilaluistiventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Kiilaluistiventtiilissä on sulkuelimenä nimensä mukaisesti kiilamainen luisti. Tiivistepinnat ovat tasomaiset. Kiilamaisella muodolla saavutetaan pintapaineen nousu tiivistepinnoilla venttiiliä kiristettäessä. Venttiilin rakenne on kohtalaisen yksinkertainen, joten se onkin eräs teollisuuden perusventtiilityypeistä.

Luisti voi olla kaksiosainen, umpinainen tai joustava. Englanninkieliset termit ovat split, solid ja flexible wedge. Kaksiosainen luisti koostuu nimensä mukaisesti kahdesta luistiosasta. Tämä mahdollistaa tiiviin sulkeutumisen, vaikka venttiiliin kohdistuisi kevyt vääntö tai muuttuvat käyttölämpötilat.  Joustavassa luistissa on luistin reunoille valmistettu ura. Tämä ura mahdollistaa luistin tiivistepintojen hienoisen taipumisen suurilla voimilla, minkä ansiosta venttiili saadaan helpommin auki. Umpinaisessa luistissa näitä uria ei ole. Se soveltuu pienen tilantarpeen johdosta lyhytrakenteisille kiilaluistiventtiileille ja isoille kokoluokille.

Kiilaluistiventtiilin tiivisteet voivat olla kiinteät, kierteelliset, prässätyt, hitsatut tai jokin näiden yhdistelmistä. Tiivistepintojen materiaaleina voidaan käyttää melkein mitä tahansa metallista materiaalia. Jokainen venttiili on 100 % tiivis tehtaalta lähtiessä. Tiiveys todetaan vesi- tai kaasupainekokeella.

Kaasu- ja nestekäytössä voidaan käyttää pääosin samanlaisia luistiventtiileitä. Kaasukäytössä on kuitenkin tärkeää kiinnittää nestekäyttöä enemmän huomiota karan tiivisteen hajapäästö- eli emissiotasoon. Matalaemissioinen venttiili on sekä käyttäjä- että ympäristöystävällisempi. Lisäksi karan tiivisteen kautta tihkuvat hajapäästöt ovat häviöitä väliaineesta. Matalaemissioisten (ISO 15848, API 622, API 624) karantiivisteellisten mallien lisäksi ohjelmastamme löytyvät paljetiivisteiset mallit sellaisiin prosessiolosuhteisiin, joissa halutaan varmistaa, ettei väliainetta pääse lainkaan karantiivisteen kautta ulkoilmaan.

Tyypillisimmät materiaalit ovat hiiliteräs ja haponkestävä teräs, mutta kauttamme on saatavana myös muita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi edullinen pallografiittivalurauta, kylmäkestävä LF2-teräs sekä eksoottisemmat materiaalit.

Kaikki luistiventtiilit voidaan varustaa käsikäyttömahdollisuuden lisäksi sähköisin toimilaittein.

Tuoteohjelma kattaa luistiventtiilit kaasujen sekä nestemäisten polttoaineiden siirto- ja jakeluputkistoihin. Ohjelmastamme löytyvät kokoluokat DN 15–1000 sekä paineluokat PN 4-320. Saatavana on myös ANSI luokituksin 2500# asti. Liitäntätavat ovat joko laipoin tai hitsauspäin.