Varolaitteet höyrylle ja lauhteelle

Varolaitteet ovat järjestelmien turvalaitteita. Ne on asetettu toimimaan silloin, kun prosessissa tapahtuu jotain suunnittelematonta tai inhimillisen virheen seurauksena.

Inhimillinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Näiden "hanskavirheiden" estämiseen ohjelmistossamme on lukuisia ratkaisumalleja yksinkertaisista vaijerilukoista ja käsipyörän suojakoteloista Interlock-turvalukituksiin, joissa edustamme Sofis-konserniin kuuluvia Smith Flow Controlia ja Netherlocksia. Sofiksella on turvalukitusten ohessa lukuisia operointiin liittyviä apulaitteita kuten sähköiset ja pneumaattoset operointityökalut, kaukokäyttö- ja venttiilien osaiskutestilaitteet.

Perinteisempiä varolaitteita tuoteohjelmassamme edustavat ARI ARMATUREN sekä NIEZGODKA, joilla on täysi varo- ja alipaineventtiiliohjelma. Varolevyt ja rähjähdyspaneelit toimittaa ZOOK https://zookdisk.com/