Sähköiset toimilaitteet kaasu- ja polttoaineventtiileille

Sähköisten toimilaitteiden etu on niiden kokoonsa nähden huomattavasti suurempi kyky tuottaa voimaa verrattuna pneumaattiseen toimilaitteeseen. Näin ollen se soveltuukin hyvin suurikokoisiin, voimaa vaativiin venttiileihin kuten kiilaluistiventtiileihin.

Moottoritoimilaitteissa on perinteisesti käytetty oikosulkumoottoreita (synkronimoottori), joissa venttiiliä ohjataan haluttuun suuntaan vaihtovirralla roottorin käämien napaisuutta muuttamalla. Toimilaiteet toimitetaan vain tietylle jännitteelle ja taajuudelle.

Viimevuosina harjattomat tasavirtamoottorit (BLDC) pienemmissä toimilaitteissa ovat yleistyneet mahdollistaen 24 VDC -jännitteen käytön sekä joustavuuden vaihtojännitteissä. Vakiona esimerkiksi ARI-PREMIO-Plus toimilaite käy jännitealueelle 90–264 VAC, 47–63 Hz.

PREMIO on kompakti toimilaite

Ohjelmamme sisältää ARI-PREMIO sähköiset lineaaritoimilaitteet, joiden voimakapasiteetti on mitoitettu järkevästi ja kustannustehokkaasti ARI:n sulku- ja säätöventtiileihin. Valittavana on myös muita markkinoilla olevia sähkötoimilaitteita kuten mm. AUMA, Bernard ja Rotork.

ARI-PREMIO-Plus 2G -toimilaitteen esittelimme tässä taltioidussa webinaarissamme.