Virtausmittarit ja energialaskurit

Lauhteen ja höyryn hetkellisten virtausten tunteminen on tärkeätä prosessin hallinnan, optimoinnin ja turvallisuuden kannalta.

Energiataloudellisesti on tärkeää tietää kuinka paljon järjestelmiin syötetään prosessiväliaineita. Tehostamalla prosessia voidaan juuri virtausmittausten avulla nopeasti nähdä muutosten taloudelliset kannattavuudet.

Lauhdemittauksiin valikoimastamme löytyvät ultraäänimittarit, magneettiset mittarit ja Vortex-mittarit 

Höyrymäärämittauksiin valikoimassamme on Vortex-mittarit ja laskutuskäyttöön SFS EN 5167 mukaiset paine-eroon perustuvat mittaukset.

Paineen- ja lämpötilan kompensointiin ja energianlaskentaan löytyvät erilliset laskentayksiköt myös laskutuskäyttöön.

Lue asiantuntija-artikkelimme Höyry & Käyttö-lehden numerosta 6-7/2016 "Höyrymäärän ja energianmittaus"