Pd-mittaus polttoaineille

Pd-mittareilla mitataan erilaisia nesteitä. Ne toimivat syrjäytysperiaatteella eli mittarin pyörähtäessä kerran ympäri tietty volyymi siirtyy mittarin läpi.

Etuna tarkkuus

Viskositeetit voivat vaihdella nestekaasusta bitumin ominaisuuksiin. Mikäli nestettä voidaan pumpata, se voidaan myös mitata.
Mittarit ovat erittäin tarkkoja ja soveltuvat siten hyvin annosteluun, lisäaineiden ja öljynkulutuksen mittaukseen tai vaikka laskutuskäyttöön. Valikoimasta löytyy erilaisia näyttölaitteita, laskureita ja viestimuuntimia.