Asennoittimet kryogeenijärjestelmissä

Venttiiliasennoittimella muunnetaan useimmiten 4…20 mA virtaviesti joko suhteelliseksi pneumaattiseksi ulostuloviestiksi pneumaattiselle toimilaitteelle taikka ajetaan moottoritoimilaitetta askeleissa haluttuun suuntaan.

Ohjaussignaalina on mahdollista käyttää myös digitaalisia väyläsignaaleja kuten Profibus, Fieldbus Foundation tai ASI.

Varastomallina digitaalinen asennoitin

SIPART PS2 digitaalista venttiiliasennoitinta voidaan käyttää sekä lineaari- että kääntyväliikkeisissä, niin yksi- kuin kaksitoimisissakin pneumaattisissa toimilaitteissa. Optiona on HART kommunikointiprotokolla, joka mahdollistaa diagnostiikan saamisen venttiililtä sekä virittämisen ohjelmointilaitetta käyttäen.

Saatavana on myös muiden valmistajien digitaalisia ja sähköpneumaattisia asennoittimia.