Kaukokäyttölaitteet prosessiventtiileille

Järjestelmiä rakennettaessa venttiileitä ei aina pystytä sijoittamaan operoinnin kannalta optimaalisiin kohteisiin, vaan ne sijaitsevat joskus korkeilla putkisilloilla, alhaalla ahtaissa putkitunneleissa tai kohteissa, joissa ympäristöolosuhteet asettavat venttiilin normaaliin operointiin oman haasteensa. Mikäli tällaista venttiiliä operoidaan harvakseltaan,  sen automatisointi voi olla liian suuri kustannus. Juuri tällaisiin kohteisiin on suunniteltu Sofis konserniin kuuluvan Smith Flow Control:in FlexiDrive manuaalinen kaukokäyttölaite.

Operointi turvallisesta paikasta

Kaukokäyttölaite koostuu kahdesta hammasrattaalla toimivasta käyttöasemasta sekä niiden välillä kulkevasta kaapelista. Toinen käyttöasema asennetaan operoitavan venttiilin päälle ja toinen sinne, mistä venttiiliä halutaan operoida.

Joustavan kaapelin ansiosta voidaan operointipiste sijoittaa jopa 60 metrin päähän itse venttiilistä.  Flexi-Drive asennuskohteissa voi olla myös kulmia ja mutkia, jotka ketjupyörissä ja jatkokaroissa eivät ole mahdollisia.

Kaukokäyttölaite sopii kaikille venttiilimalleille ja se on helppo asentaa jälkikäteen.