Turvalukitukset

Puhuttaessa "hanskavirheestä" niin sillä tarkoitetaan puhekielessä operaattorin suorittamaa inhimillistä virhettä, kun esimerkiksi aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Näitä estämään laadittiin USAssa The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) käynnistämä hanke (The Control of Hazardous Energy Source Standard). Lopputulemana kansainvälinen standardi onnettomuusriskien hallinnalle.
Ohjelmasta on Suomeenkin tullut käyttökelpoinen käsite Lockout/Tagout, mikä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa energian syötön erottamista luotettavalla tavalla (Lockout) ja erottamisen merkitsemisestä (Tagout).

Puhuttaessa teollisuusventtiileistä erilaiset lukitustavat ovat erinomainen tapa luoda kohteeseen Lockout/Tagout järjestelmä. Variaatioita on lukuisia yksinkertaisista ketjulukoista aina täydellisiin Interlock-turvalukituksiin ja niihin integroitaviin avaintenhallintajärjestelmiin. Blogissa Venttiilien turvalukitusmahdollisuudet avataan hieman tarkemmin näiden eri lukkovaihtoehtojen eroja. Avaintenhallintajärjestelmän mahdollisuuksista puolestaan kerrotaan erillisessä blogissa.

Yksinkertaisimpia mm. ketjulukoilla varustettuja lukituksia löydät ohjelmistostamme osiosta Master Lock turvalukitukset. Edistyneemmät Interlock turvalukituksemme ovat puolestaan Sofis konserniin kuuluvien Smith Flow Controlin ja Netherlocksin valmistamia.

Sofiksella onkin laaja valikoima erilaisiin prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita. VPI rajapaketti monikierrosventtiileille on laite, mikä ei sinänsä venttiiliä lukitse, mutta antaa rajatiedot istukka- ja luistiventtiileille