Turvalukitukset höyryjärjestelmissä

"Hanskavirhe" ei ole virallista termistöä, mutta kuvaa hyvin sellaista operaattorin tekemää inhimillistä virhettä, missä esimerkiksi aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Tällaisia inhimillisiä virheitä on luotu standardi onnettomuusriskien hallinnalle. Se pohjaa USAn The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) käynnistämään hankekeeseen (The Control of Hazardous Energy Source Standard). 
Sen myötä Suomeenkin tullut käyttökelpoinen käsite Lockout/Tagout, mikä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa energian syötön erottamista luotettavalla tavalla (Lockout) ja erottamisen merkitsemisestä (Tagout).

Höyryventtiilit eivät merkitsevästi eroa muista prosessiventtiileistä. Mille tahansa prosessiventtiilill erilaiset lukitustavat ovat erinomainen tapa luoda kohteeseen Lockout/Tagout järjestelmä. Variaatioita on lukuisia yksinkertaisista ketjulukoista aina täydellisiin Interlock-turvalukituksiin ja niihin integroitaviin avaintenhallintajärjestelmiin. Blogissa Venttiilien turvalukitusmahdollisuudet avataan hieman tarkemmin näiden eri lukkovaihtoehtojen eroja. Avaintenhallintajärjestelmän mahdollisuuksista puolestaan kerrotaan erillisessä blogissa.

Yksinkertaisimpia mm. ketjulukoilla varustettuja lukituksia löydät ohjelmistostamme osiosta Muut turvalukitukset. Edistyneemmät Interlock turvalukituksemme ovat puolestaan Sofis konserniin kuuluvien Smith Flow Controlin ja Netherlocksin valmistamia.

Sofiksella onkin laaja valikoima erilaisiin prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita. VPI rajapaketti monikierrosventtiileille on laite, mikä ei sinänsä venttiiliä lukitse, mutta antaa rajatiedot istukka- ja luistiventtiileille.

Samoin turvalliseen operointiin liittyy myös erilaiset operointityökalut, kuten venttiilien manuaalinen kaukokäyttölaite sekä operointityökalut.