Takaiskuventtiilit prosessiväliaineille

Takaiskuventtiilien eli vastavirtaventtiilien tehtävänä on estää väliaineen virtaus tiettyyn virtaussuuntaan.

Tuoteohjelmamme kattaa kaikki teollisuudessa käytetyt takaiskumallit. Ne voidaan jakaa neljään eri ryhmään.

Perinteisin malli on laipallinen tai hitsattava takaiskuventtiili PN 40 saakka, jotka ohjelmassamme ovat ARI venttiilejä ja hitsattavat korkeapainetakaiskut PN 500 saakka ovat Arakon valmistamia. 

Laippojen väliin asennettavat venttiilit ovat GESTRAn takaiskuja. Nimelliskoosta, paineluokasta ja ennen kaikkea painehäviöstä riippuen kuhunkin prosessiin sopiva malli voidaan valita Disco-, heiluriläppä- tai kaksoisläppätakaiskuvalikoimasta

Tuoteohjelmastamme löytyy myös vuorattuja takaiskuventtiileitä, joissa vuoraus suojaa venttiilin runkoa esimerkiksi syövyttävältä väliaineelta. Yleisin vuorauksessa  käytetty materiaali on PTFE, joka synteettisenä materiaalina ehkäisee lian ja korroosion tarttumista väliaineen kanssa kosketuksissa oleville pinnoille sekä suojaa mekaaniselta kulumiselta.

Tärkeää on, että myös takaiskuventtiilit mitoitetaan eikä valita pelkästään putkikoon perusteella. Mitoittaminen varmistaa takaiskuventtiilien oikean avautumisen ja sulkeutumisen suhteessa virtausmäärään. Liian iso nimelliskoko ja pieni virtausmäärä voi aiheuttaa yhtälön, jossa venttiili ei koskaan avaudu täysin ja kuluvat osat ovat siis jatkuvan mekaanisen rasituksen kohteena. Tämä ilmenee monta kertaa ns. takaiskuventtiilin jatkuvana kilkatuksena. Tämä taas luonnollisesti vähentää venttiilin käyttöikää. Näihin kohteisiin suosittelemme erityisesti ChemValven valmistamaa DSF tyypin takaiskuventtiiliä, jonka konstruktio ehkäisee em. ongelman ja omaa muotoilunsa ansiosta huomattavasti paremman läpäisykyvyn perinteiseen lautasmallin takaiskuun verrattuna.

Ohjelmassamme on myös ASME-takaiskut paineluokkaan 2500# saakka sekä takaiskuventtiilit, jotka voidaan lukita auki-asentoon.

Lisäksi ARI Armaturenin istukkaventtiiliohjelmasta löytyy suljettava takaiskuventtiili.

Lisätietoja takaiskuista Gestran yleisesitteestä

Kuuntele myös tiivis webinaariesitys takaiskuventtiilin valinta ja mitoitus

Isoissa kokoluokissa nesteille käytetään monesti vaimennettuja takaiskuja. Näistä lisätietoa läppätakaisu-alasivulla. Vaimennettuja takaiskuja on saatavissa myös kaksoisläppätakaiskuventtiileihin.