Säiliöt

Höyryn- ja lauhteensiirtoon kuuluvat putkistot ja erilaiset säiliöt liittyvät aina höyryä lämmitysväliaineena käytettäviin prosesseihin.

Prosessit voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta niihin liittyvät höyry- ja lauhdejärjestelmät ovat periaatteeltaan samankaltaisia laitoksen koosta riippumatta; tehon tarve ja käyttöpaineet sekä käytettävät laitteet toki vaihtelevat vastaten käyttökohteen vaatimuksia.

Höyryä tuotetaan käyttötarpeen mukaan pienistä höyrynkehittimistä ja höyrykattiloista suuriin voimalaitoskattiloihin, joista se eri vaiheiden jälkeen johdetaan putkistojen avulla pienemmille käyttäjille.

Höyrykattilaan johdettava vesi käsitellään ja hapen sekä muiden lauhtumattomien kaasujen poistosta huolehditaan kattilalaitoksella. Höyry- ja lauhdejärjestelmiin voi kuitenkin kerääntyä ilmaa ja lauhtumattomia kaasuja prosessivaihtelujen sekä puutteellisen vedenkäsittelyn seurauksena. Onkin erittäin tärkeää huolehtia kaasunpoistosta, koska kaasut estävät tehokkaan lämmön siirtymisen ja myös aiheuttavat korroosiota. Kaasujen poistoon säiliöistä ja höyryputkistoista voidaan käyttää herkkätoimisia, termisiä lauhteenpoistimia.

Kylläinen tai käyttökohteen ollessa kauempana tulistettu höyry johdetaan siirtoputkistoa pitkin kulutuskohteisiin, joissa höyry luovuttaa lämpösisältönsä esimerkiksi lämmönsiirtimen välityksellä prosessiin. Tämän jälkeen lauhteeksi muuttunut höyry palautetaan kattilalaitokselle uudelleen höyrystettäväksi. 

Tuoteohjelmastamme löytyy erittäin kattava valikoima laitteita ja laitekokonaisuuksia, joilla prosesseja voidaan hallita. Mekaanisten laitteiden lisäksi toimitamme säätöventtiilejä ja automaatiolaitteita täsmälliseen prosessinohjaukseen. Tuotevalikoimamme höyrykattilalaitteet perustuvat saksalaiseen Gestra kattila-automaatiotekniikkaan.

Säiliöiden lisäksi järjestelmät tarvitsevat toimiakseen erilaisia lisälaitteita kuten sulku-, säätö- ja takaiskuventtiilejä, lianerottimia, pinnanohjauksia jne. Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa prosessiin sopivimmat komponentit, varustamme säiliön ja teemme järjestelmän lopputarkastuksen. Voimme myös sopimuksen mukaan osallistua järjestelmien käyttöönottoon asiakkaan luona.