Ultraäänimittarit höyry- ja lauhdeprosesseissa

Ultraäänimittaria käytetään nesteiden virtausmittaukseen.

Mittaus perustuu äänen kulkuaikaan tunnetussa nesteessä. Ultraäänimittari lähettää mitattavaan putkeen ultraäänisignaalin ottaen vastaan myös paluusignaalin. Kun tiedetään putken koko ja äänennopeus virtaavassa väliaineessa, voidaan saadun signaalin perusteella laskea väliaineen virtausmäärä.

Ultraäänimittaria on saatavissa myös paristokäyttöisenä. Tämä vähentää asennuskustannuksia paikoissa, joissa ei ole sähköä helposti saatavissa.

Mittaus myös putken päältä

Asennustapoina putkeen tulevan mittauksen lisäksi on putken pinnalta tapahtuva mittaus. Mitta-anturit asennetaan putken halkaisijasta riippuen käyttöohjeessa annetun välimatkan päähän toisistaan, jolloin putkea ei jouduta poraamaan. Tämä soveltuu myös tilapäisiin tarkistusmittauksiin. Pinnan päältä tapahtuva mittaus tehdään kuitenkin aina niin, että putki on täynnä mitattavaa nestettä.

http://www.elis.cz/en/products/induction-flow-meters.html