Paisuntahöyrysäiliö

Kuvaus VD

Laite koostuu paisuntahöyrysäiliöstä lauhteen sisääntulo-, paisuntahöyryn ulostulo- ja lauhteen ulostuloyhteistä sekä useista varo- ja tarkistuslaiteyhteistä. Paisuntahöyrysäiliö on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin, joissa esimerkiksi lauhteesta, kattilan ulospuhalluksesta tai kuumavedestä kehitetään paisuntahöyryä. Gestra VD paisuntahöyrysäiliöt soveltuvat erityisesti kattilan ulospuhalluksen lämmön talteenottotarkoituksiin. Laite suunnitellaan ja mitoitetaan järjestelmän käyttöarvojen mukaan.

Kuvaus VD23/26

VD23 ja VD26 paisuntahöyrysäiliöt muodostavat yhdessä UNA uimurilauhteenpoistimien kanssa kompaktin paisuntahöyryjärjestelmän. Säiliöissä on yhteet lauhteen sisääntulolle, sekä ulostulot paisuntahöyrylle ja lauhteelle. Käyttötarkoitus on paisuntahöyryn erottaminen lauhteesta. Säililöt on saatavana sekä pysty- että vaakamallina. Kaikki paisuntahöyrysäiliöt mitoitetaan prosessiarvojen mukaisesti.  

Toiminta VD

Lauhde virtaa säiliöön sivulla olevan sisääntuloyhteen kautta. Sisääntuloyhteen asennuskohdan ansiosta paisuntahöyrysäiliö toimii kuten syklonierotin pakottaen sisääntulevan lauhteen virtaamaan säiliössä spiraalimaisesti. Pyörivä voima erottaa lauhteesta paisuntahöyryä, jonka jäännöskosteus on alle 1 %. Lisäksi pyörimisefekti vähentää virtauksesta muuten aiheutuvia, järjestelmän komponentteja kuluttavia eroosiovaikutuksia. Säiliön alaosa on suunniteltu niin, että lauhteenpoistimelle menevä lauhde on vapaa höyrykuplista. VD paisuntahöyrysäiliöt on mitoitettu 12 barin käyttöpaineelle ja maksimissaan 200 °C lämpötiloille. Lauhteen pintaa säiliössä voidaan tarkkailla visuaalisesti lisävarusteena saatavan magneettitoimisen nesteen pinnankorkeusmittarin avulla. Mikäli tarpeen, voidaan lisävarusteena asentaa myös lauhteenpoistimen ohitus. Säiliössä on erillinen tarkastusaukko säiliön sisäpuolen tarkasteluun.

Pumppaavat tai sähköiset/sähköpneumaatiset lauhteenpoistojärjestelmät saatavana erillisestä pyynnöstä.

Toiminta VD23/26

Lauhde ohjataan säiliöön suojalevyn kautta, jonka tehtävä on vähentää lauhteen laitteeseen kohdistamia eroosiovaikutuksia. Lauhdesäiliön alaosan rakenne varmistaa, että lauhde on höyrykuplista vapaata päästessään lauhteenpoistimelle.