Laskenta- ja kompensointiyksiköt

Virtausmittarit antavat mittaustuloksensa prosessin paine- ja lämpötila-arvon mukaisesti. Usein halutaan mittaustulos normaaliolotilassa. Kompensointiyksiköiden tehtävä on suorittaa tämä korjaus. Varsinkin laskutuskäytössä on tärkeää tietää tarkka virtausmäärä.

Nestemäisten polttoaineiden tilavuusvirta voidaan muuttaa massavirtaamaksi huomioimalla lämpötila ja laskemalla tiheys mitatussa lämpötilassa.

Maakaasumäärän mittaus perustuu tilavuusvirran mittaukseen. Kokoonpuristuvuudesta johtuen tulee määrämittauksessa mitatun tilavuusvirran lisäksi ottaa huomioon mittausolosuhteissa vallitseva paine ja lämpötila. Mitattu maakaasun tilavuusvirta muunnetaan normaaliolotilaan (0 ºC ja 1,01325 bar). Tarkoissa mittauksissa otetaan huomioon myös kokoonpuristuvuuskerroin, koska maakaasu poikkeaa käyttäytymiseltään hieman ideaalikaasusta varsinkin korkeammilla paineilla.

Käytetyt laskentatavat kaasumaisille väliaineille:

  • ideaalikaasulaki
  • Redlich-Kwong
  • GERG 88
  • virtauksenkorjaus ottaen huomioon lämpötila, paine ja kokoonpuristuvuus

Myös valmiina asennuskokonaisuuksina

METRA ERW 700 -laskentayksikkö määrittää arvot tilavuus- ja massavirtaukselle sekä energialle. Korkean tarkkuuden aikaansaamiseksi paine- ja lämpötilariippuvia muuttujia korjataan jatkuvasti.

Laskurit toimitetaan joko paneeliasenteisina tai valmiina seinäasennuskoteloina.