Höyrynjäähdytyssäiliö

Höyrynjäähdytinjärjestelmä koostuu säiliöstä, jossa on sisäänrakennettu suutinmekanismi tulistetun höyryn jäähdyttämiseksi vesihauteen avulla. Järjestelmä sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta ratkaisua tulistetun höyryn muuntamiselle kylläiseksi höyryksi. Höyrynjäähdyttimiä on saatavana eri käyttökuormille sekä vaaka- että pystymallina. Laitteistot mitoitetaan erikseen käyttökohteen ja prosessin mukaan, ja ne täyttävät keskeiset termodynaamiset vaatimukset optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Järjestelmän maksimilämpötila tulistetulle höyrylle on +380 °C. Tulistettu höyry johdetaan suuttimen kautta säiliön vesihauteeseen, jossa se luovuttaa osan energiaansa höyrystäen samalla jäähdytysvettä muodostaen näistä yhdessä kylläistä höyryä. Höyryn jäännöskosteus on enintään 2 %.

Höyrynjäähdytin on varusteltu sisäänrakennetulla pisaranerottimella, joka estää jäähdytysvettä kulkeutumasta höyrylinjaan maksimikuormitusten aikana. Pinnankorkeuden mittauselektrodi NRG tai NRGT tunnustelee jäähdytysveden pinnankorkeutta ja elektroninen ohjausyksikkö varmistaa, että höyrystynyt jäähdytysvesi korvataan lisävedellä. Jäähdytysvesi syötetään vaaditulla ylipaineella säiliön alaosaan säätö- tai magneettiventtiilin kautta. Jos sisään tulevan höyryn lämpötila on erityisen korkea, säiliön jäähdytysvesi on esilämmitettävä.

Vesihaudetyyppinen höyrynjäähdytin on ainoa höyryn jäähdytysjärjestelmä, joka tuottaa kylläistä höyryä koko 0-100 % säätöalueella.