Kaukokäyttölaitteet kaasu- ja polttoaineventtiileille

Optimaalista olisi, että venttiilit olisivat mahdollisuuksien mukaan ns. käden ulottuvilla, helposti operoitavissa. Näin ei kuitenkaan teollisuusprosesseissa aina voida toimia. Linjoja kulkee ylhäällä putkisilloilla, alhaalla kanaaleissa sekä kohteissa, joissa ympäristöolosuhteet asettavat venttiilin normaaliin operointiin oman haasteensa.

Venttiilin automatisointi on hyvä ratkaisu, mutta ehkä kallis. Ketjupyörä on edullinen ratkaisu, mutta silloin operointi pitää pystyä tekemään venttiilin alta. Viime vuosina olemme ratkaiseet operointihaasteen kymmenissä kohteissa asentamalla Sofis-konserniin kuuluvan Smith Flow Controlin FlexiDrive-kaapelikäyttöisen kaukokäyttölaitteen tällaisiin kohteisiin.

Operointi turvallisesta paikasta

Kohteina on ollut yllä mainitut putkisillat, suurten terminaalisäiliöiden seinillä olevat ventiiliit, jäänmurtajien uumenissa olevat ahtaat kohteet, ydinlaitoksen säteilevällä puolella olevat venttiilit, joiden operointi on tuotu turvalliselle puolelle jne. jne.

Kaukokäyttölaite koostuu kahdesta hammasrattaalla toimivasta käyttöasemasta sekä niiden välillä kulkevasta kaapelista. Toinen käyttöasema asennetaan operoitavan venttiilin päälle ja toinen sinne, mistä venttiiliä halutaan operoida.

Joustavan kaapelin ansiosta voidaan operointipiste sijoittaa jopa useiden kymmenien metrien päähän itse venttiilistä. Flexi-Drive-asennuskohteissa voi olla myös kulmia ja mutkia jopa 720 astetta, jotka ketjupyörissä ja jatkokaroissa eivät ole mahdollisia.

Kaukokäyttölaite sopii kaikille venttiilimalleille, ruuvi- ja käsikahvakäyttöisille, ja se on helppo asentaa jälkikäteen jo olemassa olevaan venttiiliin.