Pinnanvalvonta- ja pinnanmittauslaitteet nestekaasulle

Pinnanmittauslaitteet

Säiliöiden pinnankorkeuden tai tilavuuden seuranta on prosessiteollisuuden tärkeimpiä mittaussovelluksia.

Pintaa mitattaessa käytetään sekä jatkuvatoimista pintamittausta että pintakytkimiä.

Pintalähettimet välittävät tiedon pinnan liikkeistä säätimelle, joka edelleen ohjaa säätöventtiileitä ja pumppuja annettujen parametrien mukaisesti.

Rochester gauges -uimurimittarit välittävät tiedon varastosäiliöiden pinnankorkeudesta mekaaniselle osoitinnäytölle. Näyttöön voidaan integroida lähetin, jolla tieto välittyy valvomoon tai pinnanvalvontajärjestelmään.

Uimurimittarin valintaan vaikuttavat mm. väliaine, lämpötila, säiliön koko ja asennustapa. Mekaanisten uimurimittareiden lisäksi valikoimasta löytyy erilaisia laitteita pintatiedon käsittelyyn, kuten virta- ja jännitelähettimet sekä muuntimet. Uimurimittarit soveltuvat erilaisten nesteiden, kuten kemian- ja petrokemian tuotteiden, propaanin, butaanin, ammoniakin ja kylmäaineiden pinnanvalvontaan.

Pintakytkimet välittävät tiedon pinnan saavutettua ennalta määrätyn korkeuden. Järjestelmä ohjaa prosessia tiedon perusteella.

Pinnanosoittimen avulla nähdään paikallisesti, millä korkeudella pinta on säiliössä.

Laajasta valikoimasta voidaan valita käyttötarkoitukseen optimaalisin ratkaisu. Toimitusohjelma kattaa suuren osan pinnankorkeuden mittaustavoista.

Kysy pinnamittauslaitteista yhteyshenkilöiltämme.