Pohjapuhalluksen keräyssäiliö

Sekoitusjäähdytintä käytetään jäähdyttämään kuumaa jätevettä ennen kuin se pääsee viemäriin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi prosessilaitokset, joiden prosessista syntyy kuumaa jätevettä sekä höyrykattilalaitokset, joissa kattilan puhallusvettä jäähdytetään käsittelemättömällä vedellä ottaen samalla talteen sekoitusjäähdyttimen paisuntahöyryä.

Kun Gestra VDM:ää käytetään kattilan puhallusveden jäähdyttämiseen jäähdytysveden avulla, saattaa karbonaattien saostumisen vuoksi syntyä lietettä. Tämä voidaan välttää laitteen säännöllisellä huuhtelulla tai happoa lisäämällä.