Virtauksenosoittimet lauhteelle

Virtauksenosoittimien eli putkiston näkölasien tehtävänä on näyttää visuaalisesti, kulkeeko putkistossa väliainetta vai ei. Havainnon helpottamiseksi nestekäytössä olevaan virtauksenosoittimeen voidaan lisätä pyöriviä roottoreita.

Virtauksen osoittimen toimivuutta esitellään käytännössä oheisen uimrilauhteenpoistimen esittelyn yhteydessä.

Asennus painepuolelle

Käytettäessä laitetta höyryputkessa ilmaisemaan järjestelmän mahdollista vesilastia, osoitin pitää asentaa ennen lauhteenpoistinta. Tällöin virtauksenosoittimesta voidaan havaita mahdollisesti vuotava lauhteenpoistin.