Asennoittimet höyry- ja lauhdeprosesseissa

Venttiiliasennoittimella muunnetaan useimmiten 4…20 mA virtaviesti joko suhteelliseksi pneumaattiseksi ulostuloviestiksi pneumaattiselle toimilaitteelle taikka ajetaan moottoritoimilaitetta askeleissa haluttuun suuntaan.

Ohjaussignaalina on mahdollista käyttää myös 0/2…10 V jänniteviestiä taikka erilaisia digitaalisia väyläsignaaleja kuten Profibus, Fieldbus Foundation tai ASI.

Varastomallina digitaalinen asennoitin

SIPART PS2 digitaalista venttiiliasennoitinta voidaan käyttää sekä lineaari- että kääntyväliikkeisissä, niin yksi- kuin kaksitoimisissakin pneumaattisissa toimilaitteissa. Optiona on HART kommunikointi protokolla, joka mahdollistaa diagnostiikan saamisen venttiililtä sekä virittämisen ohjelmointilaitetta käyttäen.

Saatavana on myös muiden valmistajien digitaalisia ja sähköpneumaattisia asennoittimia.