Kuivakiehunta

Kuivakiehunta-anturin tehtävä on sammuttaa höyry- tai vesikattilan poltin vesipinnan laskiessa liian alas ja estää näin mahdollinen kattilaräjähdys. Höyrykattiloissa kuivakiehuntasuojaus voidaan toteuttaa joko kahdella erillisellä itseään valvovalla anturilla (GESTRA NRG) taikka kolmella paine-erolähettimellä. Käyttämällä tähän toimintaan suunniteltuja kuivakiehuntaelektrodeja vältetään ongelmat mm. impulssilinjojen kanssa.

Saatavilla myös SIL 3-turvaluokiteltuna

GESTRA kuivakiehuntaelektrodit ovat PED-hyväksyttyjä itseään valvovia malleja, joissa kommunikointi anturin ja vahvistimen välillä on digitaalisessa muodossa. Digitaalisten mallien rinnalla on edelleen saatavilla myös perinteiset mallit SIL 3-turvaluokituksella. Nesteen johtokyvyn on oltava vähintään 0,5 µS/cm. Antureiden paine-/lämpötilaluokka on enintään 183 bar(g)/400°C eli PN 320.