Yli- ja alipaineventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Yli- ja alipaineventtiileillä voidaan estää alipaineen eli vakuumin syntyminen putkistossa tai säiliössä ja vastaavasti liiallisen ylipaineen syntyminen järjestelmässä.

Vakuumi synnyttää häiriötilan

Vaikka alipaineissa puhutaan yleensä varsin pienistä paineista, kykenee se lommauttamaan suuretkin säiliöt ja aiheuttamaan järjestelmiin muitakin toimintahäiriöitä.

Niezgodkan ja ARI-Armaturenin mallit ovat kohtuullisen pienille kokoluokille sekä virtausmäärille. Osassa säiliön hengitysventtiileistä on vastaavia yli-/alipainesuojia kaasulle, mutta niissä asetuspaineet ovat selvästi pienempiä kuin tämän sivun venttiileissä.

Tarjoamme kyselyn mukaan myös räätälöityjä alipainesuojia suuremmille kapasiteeteille.

Tyypillisesti jousitoimisia

Yli- ja alipaineventtiilit ovat jousikuormitteisia. Ne avautuvat, kun venttiilien asetuspaine ylitetään. Hieman mallista ja virtaustarpeesta riippuen venttiileihin voidaan lisätä erikokoisia keilaratkaisuja, joilla kapasiteettia voidaan kasvattaa. Pienen poikkeuksen tuo GESTRAn RK 86A -takaiskuventtiili, jota hyvän tiiveytensä ansiosta voidaan käyttää myös alipaineventtiilinä.