Laipalliset ja hitsattavat takaiskuventtiilit höyrylle ja lauhteelle

Laipallisten takaiskuventtiilien rakennepituudet noudattavat standardimittoja, joten rikkoutuneiden venttiilien tilalle voidaan vaihtaa uudet ilman putkimuutostöitä. Uusiin kohteisiin on usein edullisempaa käyttää laippojen väliin asennettavia takaiskuventtiilejä, sillä ne ovat rakenteeltaan kevyempiä ja kustannustehokkaampia.

Vesilaitosrakentamisessa laipalliset pallotakaiskut ovat edelleen varteenotettava vaihtoehto, jos väliaineen seassa on sellaista materiaalia, joka tukkii perinteisen takaiskuventtiilin.

Voimalaitosmalli

Monissa prosesseissa halutaan varmistua siitä, että takaiskuventtiili ei ala vuotamaan laippatiivisteestä. Tällaisiin kohteisiin sopivat hitsattavat takaiskuventtiilit, joita ohjelmassamme on useista materiaaleista paineluokkaan PN 500 saakka.

Ohjelmamme kattaa myös ASME takaiskuventtiilit paineluokkaan 2500# saakka, auki-asentoon lukittavat sekä suljettavat takaiskuventtiilit.