Energialaskurit / kompensointiyksiköt

Virtausmittarit antavat mittaustuloksensa niihin asetettujen paine- ja lämpötila-arvon mukaisesti. Todellisuudessa prosessiarvot voivat kuitenkin heilahdella asetusarvojen molemmin puolin ja kompensointiyksiköiden tehtävä on suorittaa tämä korjaus. Varsinkin laskutuskäytössä on tärkeää tietää hyvin tarkka virtausmäärä. 

Laskentayksikkö määrittää arvot tilavuus- ja massavirtaukselle sekä energialle. Korkean tarkkuuden aikaansaamiseksi paine- ja lämpötilariippuvia muuttujia korjataan jatkuvasti.

METRA ERW 700 täyttää SFS-EN ISO 5167 mukaiset laskentavaatimukset höyryn laskutusmittauksissa

Laskurista löytyvät valmiiksi ohjelmoituna virtausmäärän laskentayhtälö, paine-erolaitteiden purkauskertoimet eri aukkosuhteille ja mittaustavoille sekä laajenemiskertoimet eri väliaineilla.

Laskennassa käytetään IAP WS IF 97 höyrytaulukkoa.

Metalli laajenee lämmetessä. Laskutuskäytön mittauksissa lämpötilamuutokset huomioidaan muuttamalla lämpötilamittauksen perusteella paine-erolaitteen virtausaukon kokoa, ennalta ohjelmoidun lämpölaajenemiskertoimen perusteella.

Energianlaskennassa voidaan huomioida myös palautuvan lauhteen energia ja vähentää tulos kulutetusta kokonaisenergiamäärästä.

Laskurit toimitetaan joko paneliasenteisina tai valmiina seinäasennuskoteloina.