Laipalliset ja hitsattavat takaiskuventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Laipallisten takaiskuventtiilien rakennepituudet noudattavat standardimittoja, joten rikkoutuneiden venttiilien tilalle voidaan vaihtaa uudet ilman putkimuutostöitä. Uusiin kohteisiin on usein edullisempaa käyttää laippojen väliin asennettavia takaiskuventtiilejä, sillä ne ovat rakenteeltaan kevyempiä ja kustannustehokkaampia.

Hitsaus estää laippavuodot

Monissa prosesseissa halutaan varmistua siitä, että takaiskuventtiili ei ala vuotamaan laippatiivisteestä. Tällaisiin kohteisiin sopivat hitsattavat takaiskuventtiilit, joita ohjelmassamme on useista materiaaleista paineluokkaan PN 500 saakka.

Ohjelmamme kattaa myös ASME-takaiskuventtiilit paineluokkaan 2500# saakka, auki-asentoon lukittavat sekä suljettavat takaiskuventtiilit.