Automatisoitu lauhteenpalautusyksikkö

Höyryprosessista tuleva lauhde kerätään lauhdesäiliöön. Säiliöstä lauhde palautetaan ilmanpoistimen läpi pinnanohjauksen kautta ohjatun pumpun avulla. Pumppauspainetta voidaan säätää pumpun ominaisuuksien puitteissa sulkuventtiilin ja painemittarin avulla.

Säiliöt mitoitetaan prosessista syntyvän lauhdemäärän mukaan, standardimallin säiliöiden kapasiteetin riittäessä enintään
14.200 litralle 60 m³/h lauhdetta. Suuremmille kapasiteeteille on saatavana säiliöitä erikoistilauksesta.