Toimilaitteelliset korkeapaineventtiilit höyrylle

Korkeapainesovelluksissa haasteen muodostaa venttiilin virtaussuuntainen tiiveys, sillä paine-ero istukka-/keilapinnan välillä voi olla jopa satoja bareja. Tällöin on tärkeää, että paineenpudotus venttiilin sisällä on hallittua ja ennen kaikkea portaittaista. Tämä on mahdollista suorittaa säteisporrassuuttimen avulla.

Ohjelmamme kattaa korkeapainesäätöventtiilit aina 560 bar paine-erolle saakka.

Malli ja materiaali prosessiolosuhteiden mukaisesti

Toimilaitteelliset korkeapaineventtiilit soveltuvat sekä sulku- että säätökäyttöön ja niitä on 2-tie- ja 3-tiemallisina.

2-tiemallisina venttiilit ovat saatavissa joko suora-, kulma- tai Z-mallisina riippuen prosessin paine-erosta ja tarvittavista paineenporrastuksista.

Korkeapaineventtiilit voidaan varustaa joko pneumaattisin, sähköisin tai hydraulisin toimilaittein. Asennoittimet, takaisinkytkennät ja rajakytkimet ovat saatavissa lisävarusteena.